بررسی تاثیر برند کارفرما بر عملکرد کارکنان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,758

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_023

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروز همه شرکت ها در همه جا به دنبال پیدا کردن بهترین اشخاص با استعداد می گردند. سازمانها ابزارهای مختلفی برای نیل به این مهم در اختیار دارند. در این پژوهش (که از نوع توصیفی پیمایشی است) سعی شده است تا توجه شرکتها را به اهیمت برند کارفرما در استخدام با کیفیت و افزایش التزام کارکنان جلب نماییم. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر برند کارفرما بر عملکرد کارکنان پرداخته شده است. تحقیق حاضر در چهار برند معتبر بانکی کشور در زمینه صنعت بانکداری آزمون قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونبا و روایی آن نیز با نظر خبرگان، از طریق روایی محتوا صورت گرفته است. 120 پرسشنامه در میان جامعه آماری توزیع، و داده ها با استفاده از تحلیل مسیر و تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که برند کارفرما منجر به عملکرد بالای کارکنان و در نهایت مزیت رقابتی می شود.

نویسندگان

رسول ثانوی فرد

دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور