شبیه سازی عددی پدیده غلظت دوقطبی در رگ دارای گرفتگی متقارن محوری و بررسی نقش آن بر گسترش تصلب شریان

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 604

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_412

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

چکیده مقاله:

در این مقاله به مطالعه پدیده غلظت دوقطبی در یک لوله دوبعدی با گرفتگی متقارن محوری تحت شرایط جریان آرام و پایا پرداخته شده و مدل دیوار- آزاد برای حل معادله انتقال جرم انتخاب شده است. پارامترهای همودینامیکی موثر بر شروع و گسترش بیماری تصلب شریات از جمله غلظت سطحی ماکرومولکول ها، تنش برشی، نرخ فیلتراسیون دیواره و رینولدز ورودی مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج بدست آمده وجود گرفتگی و افزایش نرخ فیلتراسیون دیواره باعث افزایش غلظت سطحی ذرات روی سطح رگ شده و افزایش سرعت جریان ورودی از مقدار آن می کاهد.

نویسندگان

حبیب امین فر

استاد، دانشگاه تبریز

موسی محمود پور فرد

استادیار، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

کوثر خواجه

کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز

سید مرتضی موسویان

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز