تحلیل پارامتری کولر تبخیری غیر مستقیم

سال انتشار:

1385

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

1,859

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISME14_072

تاریخ نمایه سازی: 1 فروردین 1386

چکیده مقاله:

در این مقاله عملکرد حرارتی یک کولر تبخیری غیر مستقیم به صورت پارامتری تحلیل خواهد شد. اثرات پارامترهای گوناگون از قبیل سرعت جریانهای اولیه و ثانویه هوا، عرض کانال، رطوبت نسبی ورودی و قابلیت خیس شدگی صفحات بر عملکرد حرارتی کولر بررسی شده است. بر اساس نتایج حاصله کانالی با عرض کمتر، جریان ثانویه هوا با رطوبت نسبی پایین تر، صفحاتی با قابلیت خیس شدگی بالا و بالاتر بودن نسبت سرعت جریان ثانویه هوا به جریان اولیه باعث رسیدن به راندمان مطلوب تری از یک کولر تبخیری غیر مستقیم خواهد شد. این نتایج به منظور طراحی یک کولر تبخیری غیر مستقیم بسیار مفید خواهند بود.

کلیدواژه ها:

کولر تبخیری غیر مستقیم ، عملکرد حرارتی کولر ، راندمان عملکرد

نویسندگان

افراسیابرییسی
افراسیاب رییسی

دانشیار دانشگاه شهرکرد

حمیدسمیع قهفرخی
حمید سمیع قهفرخی

کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد