اثرات و مشکلات تنوع خاکهای مصرفی در خاکریز کانالهای انتقال و اصلی طرح هندیجان

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,702

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCID02_022

تاریخ نمایه سازی: 8 اسفند 1385

چکیده مقاله:

از آنجائی که در کانالهای انتقال RMC و اصلی RPC1 اختلاط خاک، خاکریزی، کانال انتقال، منابع قرضه، هندیجان. خوزستان، مقاطعی به صورت خاکریزی در نظر گرفته شده است ، دستگاه نظارت مقیم طرح به منظور کاهش هزینه های اجرایی تا حد ممکن از منابع قرضه مختلفی به منظور تأمین خاک مورد نیاز این خاکریزها استفاده نموده است . با توجه به این که منابع قرضه منطقه اجرای طرح در طیف وسیعی از خاکهای قابل قبول به منظور خاکریزی با خواص مکانیکی و شیمیایی متفاوت قرار دارند، به ناچار برای کاهش اثرات تنوع خاکها راهکارهایی مد نظر قرار گرفته است . این راهکارها شامل از قبیل اختلاط این خاکها با یکدیگر به منظو ر همگن کردن خواص خاکهای مصرفی، تعدیل رطوبت خاکریزها هنگام اجرا با توجه به رطوبت بهینه و مورد نیاز، تعدیل انرژی تراکم هنگام اجرای خاکریزها و کنترل مستمر و دقیق آن، رعایت توالی منطقی اجرای لای ه های خاکریزی و کاهش زمان بین اجرای دو لایه متوالی، آبپاشی مستمر لا یه های اجرا شده پس از آزمایش و قبل از اجرای لایه بعدی به منظور حفظ رطوبت سطح آن و جلوگیری از تسریع تبادل حرارتی محیط و سطح لایه، اجرای عملیات خاکریزی و کوبندگی در ساعات خنک روز (اوایل صبح یا شب ) به منظور جلوگیری از تبخیر رطوبت داده شده به خاک و حصول اطمی نان از یکنواختی توزیع رطوبت در حجم خاک و ... بکار برده شده است . این راهکارها در اجرای خاکریز کانالها باعث گردید که اثرات نامطلوب اجرای خاکریزها با استفاده از خاکهای ریزدانه رسی و سیلتی به نحو چشم گیری کاهش یابد . از طرفی، با صرف هزینه ای منطقی از حمل خاکهای با مشخصات از پیش تعیین شده از خارج منطقه طرح که با توجه به حجم بالای خاکریزی کل پروژه هزینه های سنگینی را برآن تحمیل می نمود، جلوگیری بعمل آمد.

نویسندگان

مسعود صیاحی

کارشناس عمران، شرکت مهندسین مشاور دزآب

نسیم مستوفی زاده

کارشناس آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور دزآب