بررسی علل تخریب پوشش بتنی کانالهای آبیاری و زهکشی و ارائه راهکارهای پیشگیری از بروز ترک و ترمیم آن، مطالعه موردی: کانال اصلی سده ساوه ( موسوم به کانال MC )

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 928

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERCONF02_013

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1395

چکیده مقاله:

بطور کلی ترک در کانالها، سدهای خاکی، دایکهای خاکی و خاکریزها یک اتفاق معمولی و بروز آن اجتناب ناپذیر است و در تمام مقاطع می تواند رخ دهد. این تخریب ها که با ایجاد بالا آمدگی، خرد شدگی، لغزش، نشست و ... بروز می کنند در اغلب پروژه های اجرا شده و یا در حال اجرا مشاهده می شود و هر ساله باعث هدر رفتن مقادیر زیادی از منابع آبی کشور بصورت نشت و خسارات مالی می گردد. ماهیت پیچیده و عدم تشخیص منشاء ترکها طوری است که بعضاً، ترکها و وجود آنها را با همه عوارض امری عادی و بدیهی و حتی اجتناب ناپذیر تلقی می کند. در مقاله حاضر باستناد اطلاعات جمع آوری شده بصورت موردی، منشاء بروز ترکها، خاک و خصوصیات رفتاری خاکها چه در بستر طبیعی و چه در مناطق خاکریزی شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. همچنین ضمن تفکیک و دسته بندی ترکها علل بروز آنها شناسائی شده است. در نهایت به علت ایجاد ترک و خرابی در کانال اصلی سد ساوه موسوم به کانال MC پرداخته و پیشنهادهایی براساس اطلاعات و تجارب بدست آمده برای جلوگیری از بروز و ترمیم اینگونه عوارض در پروژه ها ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

پوشش بتنی کانال - کانال اصلی MC سد ساوه - ترک خوردگی

نویسندگان

پریسا اعتضادی

شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی

میترا جودکی

شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی

ناصر والی

شرکت بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی دشت ساوه

مهدی خیراندیش

شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی