بررسی قدرت نوسان کنندگی در یک چاه کوانتومی Al0.3Ga0.7As/GaAs تحت تاثیر میدان الکتریکی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 8,718

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMC08_064

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله اثر میدان الکتریکی روی انر ژی حالتهای مختلف و توابع موج مربوطه، برای یک آشکارساز مادون قرمز چاه کوانتومی با ساختارAl0.3Ga0.7As/GaAs ، بر اساس روش ماتریس انتقال مطالعه شده است . از توابع airy و نمایی برای حل معادله شرودینگر وتعیین توابع موج حالت پایه و بر انگیخته پیوستار استفاده شده است . با استفاده از این نتایج می توان پارامترهای اپتیکی از جمله قدرت نوسان کنندگی بین ترازهای انرژی را در حضور میدان الکتریکی محاسبه کرد .

نویسندگان

هانی حاتمی

پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز

منوچهر کلافی

پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز

اصغر عسگری

پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز

سعید شجاعی

پژوهشکده فیزیک کاربردی ، دانشگاه تبریز