ارزیابی سامانهی نگهداری تونل خط 4 متروی تهران در تقاطع غیر همسطح با تونل توحید و تونل خط 7 متروی تهران در برابر بارهای دینامیکی ناشی از زلزله

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,259

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TUSE-2-1_003

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1393

چکیده مقاله:

با توجه به کاربری روز افزون تونلها و اهمیت آنها در شبکهی حمل و نقل بین شهری و درون شهری ضروری است پاسخ دینامیکی تونلهای شهری در برابر بارهای دینامیکی زلزله مورد بررسی قرار گیرد. بهمنظور تحلیل دینامیکی تونل خط 9 متروی تهران، تقاطع غیر همسطح این خط با تونل توحید و خط 7 در تقاطع خیابان آزادی با بزرگراه نواب انتخاب شده است. از آنجا که این تونلها در محیطی خاکی قرار دارند،محیط اطراف تونل به صورت محیط معادل پیوسته در نظر گرفته شده و تحلیلهای عددی این پژوهش با نرمافزار 3DFLAC انجام شده است. هدف از تحلیل دینامیکی تونل در برابر بار زلزله بررسی پایداری تونل وسامانهی نگهداری آن در برابر لرزشهای ناشی از زلزلههای احتمالی است. برای شبیهسازی بار زلزلهی منطقه، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف، سه شتابنگاشت طبس، بم و چنگوره آوج با بیشترین شتاب - g 8/35 ، بر اساس مبانی احتمالات زلزلهی مبنای طرح، انتخاب و به صورت تاریخچهی تنش برشی به پایهی مدل اعمال شده است. تحلیلهای انجام شده در این مطالعه نشان میدهد آسیبی به سامانهی نگهداری تونل خط 9 مترو در بارگذاری زلزله وارد نمیشود و نیازی به تقویت سامانهی نگهداری تونل نیست

کلیدواژه ها:

تفاضل محدود/تحلیل دینامیکی/تونل خط 4 متروی تهران/سامانهی نگهداری/بارگذاری زلزله/تنش برشی

نویسندگان

مهدی سعیدی عباس آباد

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی معدن؛ - گرایش مکانیک سنگ؛ دانشکده ی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران

مهدی موسوی

دانشیار؛ دانشکده ی مهندسی معدن؛ دانشگاه تهران

فرشاد نژادشاه محمد

مربی؛ گروه مهندسی معدن؛ مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب؛ دانشگاه ارومیه