تشخیص و بازشناسی علایم راهنمایی و رانندگی با استفاده از روش مبتنی برمکانیزم توجه و رو شهای طبقه بندی کلاسیک و ماشین بردار پشتیبان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 623

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-4-4_002

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

ایجاد و گسترش سیستم های هوشمند درحوزه حمل و نقل و بویژه شناسایی علایم راهنمایی و رانندگی، یکی از چالش های مهم در سا لهای اخیر بوده است. تشخیص و بازشناسی، دو مرحله اصلی شناسایی علایم ترافیکی هستند. روش های مختلفی برای انجام این دو مرحله پیشنهادشده است. در این مقاله، روشی برای مکانیابی، تشخیص و بازشناسی علایم ترافیکی از نوع انتظامی ارایه شده است؛ به کمک روشی مبتنیبر مکانیزم توجه و با بهره گیری از جعبه ابزار saliency امکان حضور علایم، در تصاویر تهیه شده از صحنه های ترافیکی، سنجیده و نواحی مهم تصاویر و از جمله علامت ترافیکی در قالب نقشه هایی استخراج شد. برای مرحله بازشناسی و طبقه بندی علایم، تصاویر مربوط به هریک از علامت ها، برحسب نوع، در گروه های مختلف تقسیم بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش استخراج ویژگی SIFT ، نقاطکلیدی هر یک از تصاویر استخراج و روندی برای ایجاد هیستوگرام های نشان دهنده بردار ویژگی پیشنهاد شد. مقایسه هیستوگرام های به دست آمده از تصاویر تست با هیستوگرام های تصاویر آموزش منجر به بازشناسی و طبقه بندی تصاویر تست گردید. طبقه بندهای مورد استفاده، روش k نزدیک ترین همسایگی با معیارهای فاصله )فاصله اقلیدسی، 2x و منهتن( و نیز روش ماشین بردار پشتیبان ) )SVMاست. در روش پیشنهادی، تشخیص علایم، بدون نیاز به روش های پیش پردازش اضافی و با دقت بالایی انجام گرفت، علیرغم وجود تنوع در علایم بکار رفته در هر گروه، نرخ بازشناسی مناسب بوده و به دلیل استفاده از روش استخراج ویژگی sift ، در برابر تغییر در اندازه و جهت مقاوم بوده و در برابر سایر تغییرات از قبیل تغییر در زاویه دید و روشنایی تا حدودی مقاوم است.

کلیدواژه ها:

علایم راهنمایی و رانندگی ، تشخیص ، بازشناسی ، مکانیزم توجه و ماشین بردار پشتیبان

نویسندگان

محمدرضا دلیری

استادیار، دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

مهرداد جوادی

استادیار، دانشکده تحصیلات تکمیلیمکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

سلدا عابدکوهی

مسئول مکاتبات، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده تحصیلات تکمیلیمکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران