بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار - زاهدان

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,049

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-2-4_004

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

مهم ترین بخش در جهت هوشمندسازی راه آهن، سیستمهای سیگنالینگ است که با هدف ایمنی بهره برداری و بهره برداری اقتصادی، وظیفه مدیریت ترافیک و کنترل قطارها را بر عهده دارند. با توجه به هزینه هایزیاد خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات سیگنالینگ، انتخاب بهینه و متناسب با نیازمندیهای یک مسیر ریلی، از اتلاف منابع کشور و صرف هزینه های غیرضروری جلوگیری خواهد کرد که این امر خود ضرورتانجام پژوهش و هدف کاربردی آن را که انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب برای محور ریلی چابهار- زاهدان است، مشخص می کند. با استناد به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، 10 سیستم علائمی نمایه سازی و 15شاخص تاثیرگذار در انتخاب یک سیستم سیگنالینگ تدوین و روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای حل مساله تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظات سیاسی، الزامات قانونی کشور و محدودیتهای تکنولوژیکی به عنوانمتغیرهای مداخله گر، تاثیر مهمی در تصمیم گیری دارد نتیجه گیری ها صرفا بر اساس شاخصهای قابل بررسی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

راه آهن ، سیگنالینگ ، تصمیم گیری چند معیاره ، آنتروپی – پرومتی

نویسندگان

رضا شریفی

مسئول مکاتبات، دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، ، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

احمد میرآبادی

استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

احسان ارفع

استادیار، دانشکده علوم پایه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران