مدل مکا نیابی پار کهای لجستیکی جهت ارایه خدمات به ترانزیت بار در منطقه اکو

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 826

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTE-1-2_002

تاریخ نمایه سازی: 10 فروردین 1393

چکیده مقاله:

ترانزیت در منطقه اکو 1 ، به دلیل عدم دسترسی به آب های آزاد، نقش حیاتی برای توسعه اقتصادی کشورهای آسیای میانه ایفا می کند. لازمه بهبود ترانزیت نیز، وجود زیربناها و ارایه خدمات مناسب در طولمسیر ترانزیت میباشد. زیربناهای ضعیف و خدمات نامناسب، باعث استفاده از مسیرهای جایگزین می شود. توسعه پارک های لجستیکی، نقش مؤثری را در ارایه خدمات مناسب به کالاهای ترانزیتی ایفا می نماید. در این تحقیق، با بررسی تقاضا و عرضه موجود در منطقه اکو، مناطق قطب های ترانزیتی به عنوان مکان مناسب جهت احداث پارک های لجستیکی انتخاب شده است. در ادامه مدلی به صورت مدل برنامه ریزیخطی عدد صحیح صفر و یک برای مکان یابی بهینه قطب های ترانزیتی ارایه گردیده است. حل مدل به روش انشعاب و تحدید و با استفاده از نرم افزار 8 Lingo انجام شدهاست.مدل مربوطه برای شرایط ایران اجرا شده و به صورت یک شبکه 4 قطبی ارایه شده است که حائز شرایط بهینه اقتصادی می باشد.

نویسندگان

محمود صفارزاده

استاد گروه مهندسی عمران- راه و ترابری؛ دانشگاه تربیت مدرس

یاشار زینالی فرید

کارشناس ارشد راه و ترابری؛ دانشگاه تربیت مدرس

مهدی شریف یزدی

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف