تعیین سطح بلوغ سازمانی بر اساس الگی تلفیقی P-CMM و مدل سه بعدی بلوغ سازمانی در شرکت فولاد مبارکه

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,867

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRIMC09_003

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1393

چکیده مقاله:

تعالی سازمان در گروه جهت گیی های بهبود در همه ی زمینه ها و ابعاد سازمانی است. سرآمدی و تعالی سازمان نیازمند بلوغ سازمانی در سه سطح فردی، فرآیندی و سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی شرکت فولاد مبارکه در سال 1389 انجام گرفته است که در آن از جامعه آماری مدیران و کارشناسان به تعداد 140 نفر نمونه ی 105 نفری بر اساس جدول مورگان انتخاب شده است. پرسشنامه تعیین سطح بلوغ سازمانی به منظور اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی طراحی گردید و با استفاده از نرم افراز Spss و Minitab و آزمون های ABVA,T، پس آزمون TUKEY و ضریب همبستگی پیرسون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. بررسی پایایی و ثبات درونی آزمون نشان داد که پایایی پرسشنامه برای ا ندازه گیری میزان بلوغ فردی 0/910 برای اندازه گیری میزان بلوغ فرآیندی، 0/952، برای اندازه گیری میزان بلوغ سازمانی 0/934 و به طور کلی برای اندازه گیری میزان بلوغ کلی سازمان 0/962 می باشد. نتایج حاصل بیانگر این است که میزان بلوغ فردی در شرکت فولاد مبارکه 81/18%، بلوغ فرآیندی 52/48% و بلوغ سازمانی 67/32% می باشد.

نویسندگان

ایرج سلطانی

استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

ریحانه بهرامی نژاد جونقانی

نجف آباد- بلوار دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد