کاربرد سرمایش تبخیری در کندانسور هوایی کولرهای خانگی و نقش آن در کاهش مصرف انرژی

سال انتشار: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,022

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_045

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

چکیده مقاله:

بررسی تجربی و تحلیلی برای تعیین میزان تاثیر استفاده از سرمایش تبخیری در کندانسورهوایی کولرهای خانگی انجام گرفته شد . کندانسور تبخیری می تواند حرارت بیشتری را از کولردفع نماید و در نتیجه در شرایط آب و هوایی بسیار گرم مانه از کاهش ظرفیت سرمایشی کولر وافزایش مصرف برق می گردد . برای تبدیل کندانسور هوایی به تبخیری دو طرح ارائه گردید . درطرح تزریق مستقیم آب بر روی لوله های کندانسور پاشیده می شود و در طرح پوشال دیواری آب بر روی دیواره پوشالی که در مسیر کندانسور تعبیه شده پاشیده می شود . وضعیت ترمودینامیکی سیستم بعد از انجام هر دو طرح تجربی اندازه گیری شد و با وضعیت معمول آن مورد مقایسه قرار گرفت . تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر دو طرح پیشنهاد شده در افزایش ضریب عملکرد , افزایش اثر تبرید و کاهش توان الکتریکی مصرفی کولر تا حدود 10 % موثر میباشند . علاوه بر این نتیجه گیری شد که با انجام پاره ای اصلاحات در طرحهای مذکور میتوان ظرفیت را تا حد بیشتری بهبود داد

نویسندگان

ابراهیم حاجی لو

گروه مهندسی مکانیک , دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران , اهواز