آینده پژوهی حرکتهای تعالی سازمانی در شرکتهای ایرانی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,690

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM06_061

تاریخ نمایه سازی: 4 بهمن 1385

چکیده مقاله:

در ایـن مقالـه، سـعی شـده تصـویری از آینده حرکتهای تعالی خواهی و تعالی گرایی و الزامات مرتبط با آنهـا بـرای سـاز مان هـای ایرانـی تشـکیل گـردد . نـوآوری مشخص در این مقاله تبیین آینده مدلهای تعالی سازمانی و تبیین الزامات آنها جهت مواجهه هرچه بهتر با این سازمانها است

نویسندگان

حیدر امیران

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت ساز