پذیرش بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی بروجرد

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,802

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CQM05_026

تاریخ نمایه سازی: 2 بهمن 1385

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و فوریت پذیرش بیماران اورژانسی و همچنین مدت زمان زیادی که جهت پذیرش و تصمیم گیری در خصوص این بیماران در بیمارستان امام خمینی بروجرد صرف می شود مطالعه ای تحت عنوان پذیرش بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی بروجرد به روش PDCA-FOCUS انجام گرفت . بدین صورت که ابتدا نمودار قالبی فرآیند و اعضاء تیم فرآیند مشخص و سپس نمودار جریان فرآیند را تهیه نموده و به طور تصادفی 25 نمونه را از بین مراجعین به بیمارستان انتخاب و زمان صرف شده تا تصمیم گیری در مورد او را ثبت کردیم . در پایان مشخص شد میانه زمان صرف شده جهت تصمیم گیری در مورد بیماران 85 دقیقه می باشد ، پس از این نمودار همگرایی و علت و معلول فرآیند و جدول گروه اسمی آن را تهیه نمودیم و 6 مورد از موارد ارتقاء را با توجه به جدول گروه اسمی مشخص نمودیم . سپس بر اساس جدول اولویت بندی و انتخاب یک مورد از موارد ارتقاء را که بیشترین امتیاز را داشت تحت عنوان (برخورد قانونی با پزشک آنکالی که بر بالین بیمار حضور نمی یابد) را تعیین نموده و برنامه اجرایی آن را تهیه کردیم . با ارزیابی که در پایان کار انجام گردید مشخص شد میانه داده ها از 85 دقیقه به 65 دقیقه کاهش یافته است . برای ارتقای کیفیت فرایند پذیرش اورژانس از روش “ نه مرحله ای“ FOCUS-PDCA استفاده شده است .

نویسندگان

عبدالرضا محمدی

مدیر دفتر مطالعات مدیریت و اقتصاد بهداشت – کارشناس ارشد مدیریت بهداش

شهرام توفیقی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی – PHD مدیریت بهداشت و درمان