محاسبات به روش نظریه DFT بر روی ساختار الکترونی ترکیبات بین فلزی Gd3T(Rh,Pd)

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,249

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_292

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

به منظور بررسی رفتار پیچیده ترکیب Gd3Pd نسبت به سایر ترکیبات Gd3T(T=Ni,Rh,Pd,Ir) برنامه Wien2k مورد استفاده قرار گرفته است . در این بررسی الکترونهای 4f- گادلنیوم به عنوان الکترونهای ظرفیت در نظر گرفته شده اند . نتایج حاصل از محاسبات به ویژه نتایج به دست آمده از فواصل بین اتمی نشان می دهند که : الف ) الکترونهای یون Gd- به درون تراز خالیd- گذاری انجام می دهند که این گذار به واسطه عدم وجود ممان مغناطیسی یونهای T- رخ می دهد . ب ) یک همبستگی قوی بین الکترونهای4f- گادلنیوم با الکترونهای d- فلز واسطه وجود دارد . ج ) به علت فاصله بین اتمی بزرگ موجود بین یونهای T-T و R-R برهمکنش مستقیمJT-T و JR-R قابل چشم پوشی است و به این ترتیب اصلی ترین بخش تبادل مربوط به اندرکنش JR-T می باشد محاسبات انجام شده با تقریب GGA پیشنهاد می کنند که ساختار پیچیده ترکیب Gd3Pd که از نظام موجود در دیگر ترکیبات پیروی نمی کند ، پادفرومغناطیس می باشد و این با مطلب با سایر گزارشات ارائه شده در مورد این ترکیب همخوانی ندارد از اینرو مطالعات دقیق تر تجربی را متذکر می شود . از سوی دیگر محاسباتی که با روش مشابه بر روی ترکیبGd3Rh انجام گرفته است نشان دهنده پاد فرو بودن این ترکیب می باشد که با تجربه موافق می باشد

نویسندگان

شبنم دادگستر

گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه صبوری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

احمد یزدانی

گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس