مطالعه محاسبات کوانتومی بر روی ساختار ترکیبات کومارین با استفاده از نظریه ی DFT

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 544

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMRCE05_133

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396

چکیده مقاله:

در این مقاله مقایسه نتایج تیوری و تجربی بر روی ساختار ترکیبات مشتقات کومارین با استفاده از نظریه ی DFT و نرم افزار Gaussian 09 مورد بررسی قرار گرفت. ساختار مولکولی این دارو در سطح B3LYP با مجموعه پایه 6-31G* بهینه شدهاند و اثرات حلال نیز بر روی ساختار بررسی شدند. سپس ساختارهای الکترونی ترکیبات را با استفاده از محاسبات Freq و آنالیز اوربیتالهای پیوندی طبیعی )NBO) در فاز آب، اتانول و گازی مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

کومارین ، DFT ، نرم افزار Gaussian 09

نویسندگان

ویدا سلیمانی تپه افشاری

گروه شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران

مازیار نوعی

گروه شیمی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران