تولید نانوسیم های Ni خالص به روش الکتروانباشت درون حفره های موجود در فیلتر پلی کربنات و مطالعه ساختار آن ها توسط میکروسکوپ الکترونی

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,242

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_268

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق الکتروانباشت نانوسیم های Ni درون حفره های نانومتری موجود در فیلتر پلی کربنات می باشد . این حفره ها که همچون چـاه هـایی بـه عمـق 6 میکرون و قطر30 نانومتر هستند پس از پر شدن توسط اتم های Ni نانوسیم هایی را تشکیل می دهند که بعد از حل شدن پلی کربنات در محلـول کلروفـرم آزاد می گردند . ساختار نانوسیم ها به کمک میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری مورد مطالعه قرار گرفـت . مطالعـات میکروسـکوپی الکترونـی نـشان داد کـه نانوسیم های تهیه شده پیوسته هستند ولی ساختار تک بلور کامل ندارند

نویسندگان

غلامرضا نبیونی

گروه فیزیک دانشگاه اراک

ایرج کاظمی نژاد

گروه فیزیک دانشگاه شهیدچمران اهواز

نیما نادری

گروه فیزیک دانشگاه اراک