ارزیابی کاربر در روش DOE در آنالیز مورفولوژی ذرات SPVC

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,786

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_065

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

کاربرد روش DOE به منظور تحلیل و بررسی چگونگی و نحوه اثرگذاری اثر برخی عوامل مؤثر بر خواص پودر پلی‌وینیل کلراید حاصل از پلیمریزاسیون سوسپانسیونی وینیل کلراید مورد ارزیابی واقع شده است. طرح آزمایش فاکتوریل و تحلیل واریانس در دو روش فاکتوریل دو سطحی (2k) و طرح فاکتوریل کلی در سه سطح نوسط نرم‌افزاری بر روی داده‌های استخراج شده از منابع انجام شده است. در این تحقیق اثر عواملی نظیر زمان رفلاکس مونومر، دور همزن و نسبت فازهای پراکنده به پیوسته بر قطر متوسط ذرات PVC مورد آنالیز واقع شده و نتایج این آنالیز آماری نشان می‌دهد، اثر عوامل اصلی فوق و نیز اثر متقابل دور همزن و نسبت فازها بر قطر متوسط ذرات قابل ملاحظه است در حالیکه زمان رفلاکس با د و عامل دیگر اثر متقابلی نشان نمی‌دهد. همچنین در هر روش مدلهایی جهت پیشگویی قطر متوسط ذرات بر حسب پارامترهای فوق توسط نرم‌افزار مذکور ارائه و صحت ان با داده‌های موجود بررسی گردید.

نویسندگان

نسرین اعتصامی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

روح الله باقری

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محسن نصر اصفهانی

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان