حذف جیوه از فاضلابهای صنعتی با استفاده از هیدروژلهای تبادلگر یونی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,560

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCCE06_051

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1385

چکیده مقاله:

انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه هیدروژلهایی با حداقل رشد تورمی و بیشترین خاصیت تبادل یون با محیط اطراف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق تأثیر عوامل تعیین‌کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادلی و شدت تورم بررسی می]شود. بدین منظور با استفاده از جدول آزمایش، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تأثیر می‌گذارند در حالتهای مختلف انتخاب گردید متغیرهای مورد نظر ع بارتست از: غلظت کل مونومری، درجه اتصالهای عرضی، غلظت کومونومر یونی، درصد هیدرولیز کومونومر یونی به کمک باز و دما. با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه‌های متعددی از ذرات هیدروژل بر اساس مونومر آکریل آمید و کومونومر یونی بر مبنای جدول آزمایشها تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم، ژل بهینه تهیه شد. در این تحقیق از هیدروژلهای بهینه تولید شده بر مبنای جدول آزمایشها، برای جداسازی کاتیون Hg+2 از فاضلابهای صنعتی استفاده شده است.

نویسندگان

ابوالفضل براتی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

بهاره رضایی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

سمانه جمالی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک