CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

حذف جیوه از فاضلابهای صنعتی با استفاده از هیدروژلهای تبادلگر یونی

عنوان مقاله: حذف جیوه از فاضلابهای صنعتی با استفاده از هیدروژلهای تبادلگر یونی
شناسه ملی مقاله: SCCE06_051
منتشر شده در ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت در سال 1385
مشخصات نویسندگان مقاله:

ابوالفضل براتی - گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
بهاره رضایی - گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
سمانه جمالی - گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

خلاصه مقاله:
انتخاب شرایط مطلوب برای تهیه هیدروژلهایی با حداقل رشد تورمی و بیشترین خاصیت تبادل یون با محیط اطراف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق تأثیر عوامل تعیین‌کننده ساختمان ژل بر روی تورم تعادلی و شدت تورم بررسی می]شود. بدین منظور با استفاده از جدول آزمایش، متغیرهایی که بر ساختمان ژل تأثیر می‌گذارند در حالتهای مختلف انتخاب گردید متغیرهای مورد نظر ع بارتست از: غلظت کل مونومری، درجه اتصالهای عرضی، غلظت کومونومر یونی، درصد هیدرولیز کومونومر یونی به کمک باز و دما. با استفاده از روش پلیمریزاسیون محلول، نمونه‌های متعددی از ذرات هیدروژل بر اساس مونومر آکریل آمید و کومونومر یونی بر مبنای جدول آزمایشها تهیه شد. با توجه به نتایج بدست آمده از تورم تعادلی و شدت تورم، ژل بهینه تهیه شد. در این تحقیق از هیدروژلهای بهینه تولید شده بر مبنای جدول آزمایشها، برای جداسازی کاتیون Hg+2 از فاضلابهای صنعتی استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
یون جیوه، فاضلاب صنعتی، هیدروژل، تبادلگر یون

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/22146/