شبیه سازی خواص الکترونی، مکانیکی و ترمودینامیکی نانوالماسواره های سبک

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,288

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNPGP01_067

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1385

چکیده مقاله:

منابع اصلی استخراج الماسواره ها، مخازن نفت و گاز و نیز فرآورده های نفتی هستند . کاهش دما و یا فشار مخزن سبب رسوب الماسواره ها می شود . البته با توجه به غلظت اندک این مواد در منابع ( نسبت به دیگر مواد موجود ) این رسوب به خودی خود مشکل جدی ایجاد نمی کند، لیکن رسوب الماسواره ها موجب رسوب بیشتر اجزای سنگین نفتی، خصوصا آسفالتین می شود . ازآنجائیکه بررسی آنها به صورت تجربی امکانپذیر نیست، استفاده از روشهای شبیه سازی برای پیش بینی خواص فیزیکی و ترمودینامیکی الماسواره ها، در جهت رفع این مشکلات، ضروری به نظر می رسد . در این پژوهش، با استفاده از شبیه سازی های کلاسیکی و کوانتومی، ساختار نهایی ، نیروی وارد بر یونها ، طول و زوایای پیوندی، استرس و استرین، چگالی حالات الکترونی، فرکانس نوسانات، چگالی حالات نوسانی، طیف آی - ار و رامان نوسانات، ساختار انرژی و ظرفیت گرمایی ویژه الماسوارههای سبک در ساختارهای متفاوت محاسبه شده است

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدرضا مظفری

دانشجودکتری فیزیک - دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف

فائقه اسلامی پور

محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری

مهدیه فرازکیش

محقق شرکت پژوهشگران نانوفناوری

محمدرضا اجتهادی

استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف