مروری بر کارایی نانو کاتالیستهای تهیه شده بروش اولتراسوند جهت گوگردزدایی هیدروژنی ترکیبات نفتی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,063

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICNPGP01_037

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1385

چکیده مقاله:

در این مقاله، تأثیر انرژی اولتراسوند جهت ساخت نانو کاتالیستهای فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون ترکیبات نفتی، بررسی شده است . فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون همچون سایر فرآیندهای هیدروژناسیون فرآیند گرمازایی است . بنابراین کنترل دمای راکتور و کنترل بستر کاتالیستی و همچنین دماها و فشارهای بالا از مشخصههای اصلی این فرآیند محسوب میشوند . کاتالیستهای استفاده شده در این فرآیند در دماهای بالا کاراییاشان را به میزان قابل توجهی از دست میدهند . بهبود کاتالیست یکی از پارامترهایی میباشد که روی افزایش فعالیت فرآیند هیدرودی سولفوریزاسیون اثر میگذارد . این پارامتر می - تواند توسط انتخاب مناسب کاتالیستها به همراه توزیع بالای ذرات فلزی روی پایه کاتالیست توسط سیستمهای اولتراسونی بهبود یابد . تهیه سونوشیمیایی ( اولتراسونی ) کاتالیستها فعالیتی باندازه ۵ برابر بزرگتر از فعالیت مربوط به کاتالیستهای تهیه شده به روش تلقیح در هیدرودی سولفوریزاسیون ترکیبات نفتی ایجاد میکند . مطالعات نشان میدهد که تکنیکهای سونوشیمیایی، باعث افزایش توزیع لایههای فلزی روی پایه کاتالیستی میشود . از طرفی وجود فلزات تقویت کننده نیز باعث افزایش فعالیت کاتالیستی خواهد شد بطوریکه فعالیت هیدرودی سولفوریزاسیون کاتالیستهای تهیه شده بروش سونوشیمیایی در حضور فلز کبالت حدود ۲ برابر، فعالیت این کاتالیستها را افزایش میدهد .

کلیدواژه ها:

هیدرودی سولفوریزاسیون ، اولتراسوند ، سونوشیمی ، کاتالیست کبالت ‐ مولیبدن

نویسندگان

نادر راحمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

جعفر سلطان محمد زاده

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز