ابزار اندازه گیری قطر چرخ قبل از دمونتاژ از بوژی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,808

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTC07_525

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1384

چکیده مقاله:

بطور کلی بدست آوردن اطلآعات از یک قطعه در صنعت امری بسیار مهم بوده و با توجه به این مطلب ، اندازه گیری قطرچرخ واگن ها نقش ویژه ای در سیر ایمن واگنها دارد در حال حاضر بدلیل شکل خاص پروفیل استفاده از ابزاراستاندارد،نظیر کولیس برای اندازه گیری قطر چرخ و هسته وجود ندارد که همین عامل از یک سو باعث بروزخطاهای متعدد در پستهای بازدید و کارگاهای عمیراتی تراش چرخ شده بصورتیکه بتوان در پستهای بازدید با صرف کمترین زمان و تغییراتی درمحل اندازه گیری با دقت و اطمینان خوبی قطر چرخها را اندازه گیری کرد.اهمیت این موضوع برای جلوگیری از هر گونه سانحه ناشی از اختلآف اندازه ها در قطر چرخها بوده و در حال حاضر اندازه گیری قطر چرخ در نواحی و در محلهای بازدید با شرایط موجود غیر قابل اجرا است و برای مامورین بازدید این امکان وجود ندارد که قبل از دمونتاژ چرخها از بوژی قطر چرخها راا ندازه گیری کنند و تا کنون هیچ ابزاری که قادرباشد قطر چرخ را بدرستی اندازه گیری کند وجود نداشته که این امر مرا بفکر طراحی و ساخت ابزاری کردکه بتوان با صرف کمترین زمان قطر چرخها را اندازه گیری کندکه این امکان را برای بازبین کننده بوجودآورد تابا تشخیص بمو قع ازوضعیت قطر چرخها جلوی هر گونه سانحه را بگیرد و پس از بررسی و پیگیری مرکز پژوهشهای علمی صنعتی کشور و همچنین اداره ثبت اختراعات مشخص گردید نمونه چنین ابزاری نه در داخل و نه در خارج کشور وجود نداشته که بعد از آن موفق به دریافت گواهی نامه ثبت اختراع شدمه که دستگاه اختراعی به شماره 26408 در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی به ثبت رسیده .مزایای این ابزار عبارت است از :-1 سبک و کم حجم-2 اندازه گیری با صرف کمترین زمان-3 بالآ بودن دقت در اندازه گیری با توجه به مزبت های این ابزار می توان در نواحی و در محل پستهای بازدید استفاده نمود که این امر باعث کنترل هر چه بیشتر قطر چرخها و جلوگیری از سوانح غیر قابل پیش ببنی شده، میکند.

نویسندگان

محمد خاکپاش

معاون اداره ، گروه آموزش و مطالعات ، اداره کل واگنهای باری