بررسی وضعیت بهینگی مصرف نهادههای کود، سموم شیمیایی و آب در تولید محصول گندم استان گلستان

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 922

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE02_291

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

چکیده مقاله:

امروزه مقوله امنیت غذایی همواره بهعنوان یکی از مهمترین دغدغههای کشورهای در حال توسعه و ایران بوده که به موازات افزایش جمعیت و بهتبع آن، تغییر، تنوع و افزایش تقاضا از اهمیت بیشتری برخوردار میگردد. گندم بهعنوان غذای اصلی اکثریتجمعیت دنیا و محصولی استراتژیک که سهم قابلتوجهی در سبد هزینه خانوار دارد، کشت میشود. مطالعه حاضر به بررسی وضعیت مصرف نهادههای کشاورزی تولید گندم و استخراج میزان انحراف از حد بهینه و پایدار نهادهها، بهویژه نهادههای آلاینده محیط زیست از طریق برازش تابع تولید میپردازد. آمار و اطلاعات بهصورت مقطعی و از 127 نمونه پرسشنامه هزینه تولید درسطح مزارع گندم استان گلستان و مطالعات کتابخانهای جمعآوری گردید. پس از برازش و گزینش مناسبترین فرم تابع تولید، و محاسبه کشش نهادههای تولید، مصرف بهینه نهادههای کشاورزی در تولید گندم بررسی شد. نتایج برازش تابع تولید، حاکی از گزینش تابع تولید کاب- داگلاس بهعنوان بهترین فرم تابعی میباشد. همچنین بر اساس مقادیر محاسبهشده کشش جزیی، از میاننهادههای کود ازت، کود فسفات، سموم شیمیایی، بذر، سایر کودها و آب تنها، نهادههای کودهای ازته، فسفاته و سایر کودها در ناحیه دوم اقتصادی قرار دارند؛ درحالیکه نهادههای سم ، بذر و آب در ناحیه سوم و غیراقتصادی تولید مصرف میشوند. نظر بهاینکه تقاضا برای این نهادهها کششپذیر است، افزایش قیمت چنین نهادههایی (نظیر حذف یارانهها) سبب میشود این عوامل درناحیه دوم اقتصادی و بهینه مصرف شوند. در نهایت، باتوجه به یافتههای مطالعه، بهمنظور استفادهی صحیحتر از نهادهها درجهت پایداری تولید و افزایش عملکرد میبایست به یکپارچهسازی اراضی در منطقه و سرمایهگذاری در زیربناهای شبکههای آبیاری، تجهیز و نوسازی اراضی، آبخیزداری دقت و توجه کافی نمود.

نویسندگان

سیمین دخت قاسمیان

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه پیام نور گرگان

محسن شوکت فدایی

استاد و مدیرگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز شرق تهران

فاطمه رستمیان

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی و مدرس دانشگاه پیام نور یاسوج

ابراهیم محمدی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز شرق تهران

علیرضا رشیدی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز شرق تهران

یحیی استادی

دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز شرق تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ارسلان‌بد، م. (1380)؛ «تحلیل اقتصادی تولید سیب درارومیه»، فصلنامه اقتصاد ...
 • اشراقی، ف؛ قاسمیان، س. د. (1391)؛«بررسی بهره وری اقتصادی مصرف ...
 • بخشوده، م. اکبری، ا. (1375) توابع تولید و خصوصیات آنها، ...
 • بوستانی، ف، محمدی. ح. (1386)؛ جررسی بهره‌وری و تابع تقاضای ...
 • _ حسین‌زاد، ج، سلامی، ح.ا. (1383)؛ «برآورد تابع تولید ارزش ...
 • خدابنده، ن. (1384)؛ غلات، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • فردوسی، ر.، یزدانی، س. (1374)؛ «برآورد تابع تولید پنبه، مطالعه ... [مقاله ژورنالی]
 • کاری‌پور، س.، ح. (1375)؛ برآورد تابع تولید برنج و بررسی ...
 • وزارت جهاد کشاورزی. (1388) _ آمارنامه محصولات کشاورزی و دامی، ...
 • Data, K.K. and Dayal, B. 2000). Irrigational with poor quality ...
 • Heady, E. O., and Dillon, J.L. (1961). Agricultural Production Functional. ...
 • PhD student Agricultural Economics Pnu University East Tehran Email: arashidi201 ...
 • PhD student Agricultural Economics Pnu University East Tehran Email: fostadi_13 ...
 • نمایش کامل مراجع