بررسی تأثیر دانه‌بندی مواد و افزودنی در بهینه‌سازی نسوزهای دولومیتی زینتر شده

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,507

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC06_035

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1385

چکیده مقاله:

نسوزهای دولوم یتی و من یزیتی به علت مقاومت مط لوب در برابر اثرات ش یمیایی سرباره قل یائی کنورتور، بهبود ک یفیت فولاد تولیدی از نظر فرآ یند فسفر زدائ ی وگوگرد زدائ ی و بطور کل ی درجه سرو یس ده ی بالا نسبت به سا یر مواد نسوز مصرف ی در صنایع فولاد ساز ی برتر ی دارند . در این میان نسوزها ی دولوم یتی به علت نسبت ق یمت به ع مر پا یین نسبت به سا یر نسوزهای قل یایی از اهم یت بسزا یی برخوردار م ی باشند . عمده مشکل ا ین نوع نسوزها تما یل به ه یدراته شدن آنهام ی باشد که منجر به ازد یاد حجم و نها یتا تخر یب نسوز م ی گردد . یکی از روش ها ی کنترل ا ی ن مشکل تث بی ت دولوم ی ت با ا یجاد باندهای مستق یم ب ین ذرا ت م ی باشد . در این مقاله تاث یر پارامترها ئی همچون دانه بند ی و مواد افزودن ی بر ا یجاد باندها ی مستقیم مورد بحث قرار گرفته است . دولومیت معدن زفره پس از پخت در کوره دوار بصورت چهاردانه بند ی در آمده و با مواد افزودنی مختل ف نظ یر پودر ز یر کن،اکس ید ت یتانیم، آلوم ینا، کرومیت، اس ید بور یک ،تالک و همات یت به مقاد یر 1-3 درصد مخلوط گردیده و به کمک درصد اندک ی چسب رز ین فنل ی و واکس ( پارافین جامد ) و روغن ه یدرولیک با آماده ساز ی لازم در قالب استوانه ا ی 50×50 م یلی متر توسط فشار استات یکی 1200 کلیو گرم بر سانت ی متر مربع شکل گرفته و در سه دما ی 1400 و 1500 و 1600 درجه سانت یگراد ز ینتر شده و خواص ی نظ یر درصد تخلخل، وزن مخصوص، استحکام فشار ی سرد و درصد ه یدراته شدن اندازه گ یری شده و شرا یط ایجاد پ یوند مستق یم ب ین ذرات دولوم ی ت ز ی ر م یکروسکوپ الکترون ی روبشی مورد بررس ی قرار گرفته است . با بررس ی نتا یج آزما ی شات، بطورکل ی استفاده از ماده معدن ی کروم ی ت با 1-3 درصد وزنی ودولوم یت با دانه بند ی محتو ی %20 ذرات م یکرونیزه -125) م یکرون ) و آلوم ینا با 4 درصد وزن ی و دولوم ی ت بادانه بندی محتو ی %20 ذرات م یکرونیزه و همات یت با 1 درصد وزن ی ودولوم یت بادانه بند ی محتو ی %10 ذرات م یکرونی زه و زینتر در دمای بالاتر از 1600 درجه سانتیگراد پیشنهاد می گردد .

نویسندگان

احمد منشی

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

ابراهیم کرمیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • امامی، حسین، دولومیت ماده اولیه‌ای در صنعت نسوز، مرکز تحقیقات ...
  • ابراهیم کرمیان خوزانی، بررسی تولید نسوزهای دولومیتی پیوند مستقیم، رساله ...
  • Fleischer, J., Proge, R. _ Stmdtmann, G, "Aplication of Dolomite ...
  • Chester, J.H. "Refractorics Production and Properties", London, the Iron and ...
  • J. H. Chatillon and R.D. Schmidt - Whitly, "Clean Steel ...
  • Wenclawaik , G _ Mlaker , G _ andThomas, R"Basic ...
  • langenfeld , W, Oberbach , M.and SOSSON.S, "P itch-Bonded Conerter ...
  • نمایش کامل مراجع