آنالیز کمی به کمک پراش پرتو ایکس فازهای پیچیده حاصل از واکنش سرباره و پلاستر تاندیش توسط روش نسبت شیب‌ها

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,703

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICC06_002

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1385

چکیده مقاله:

روش نسبت ش یب ها (RSM) برا ی آنال یز کم ی فازها ی پ یچیده ایجاد شده در ر یخته گری پ یوسته فولاد بعنوان محصولات واکنش پلاستر تاند یش و سرباره فولاد آل یاژی بکار رفته است . پلاسترهای متداول بک ار رفته در صنعت شامل مواد با درصد بالایMgOبه همراه مقدار ی افزودن ی ها م ی باشند و سرباره فولاد شامل اکس یدهای اصل ی MnO ،MgO ،CaO ،SiO2 و مقداری Fe فلز ی م ی باشد . در دما ی 1600 °C فازها یی نظ ی ر مونت ی س یلیت (CaMgSiO4) ، مرو ینی ت (Ca3Mg(SiO4)2) از طریق واکنش ب ین سرب اره و ذرات MgO از پلاستر تاند یش و همراه با تفور یت (Mn2SiO4) از درون سرباره با نقطه ذوب به ترتیب 1498 °C ، 1575 °C و 1345 °C ، ایجاد م ی شود . برای آنال یز کم ی XRD ، ماده CaF2 بعنوان ماده استاندارد انتخاب شد و چون ساختارهای کر یستالی پ یچیده حاصل از واکنش سرباره با پلا ستر پ یک های XRD ز یادی را ا یجاد م ی کنند که بر روی یکدیگر قرار م ی گیرند، بنابرا ین بر اساس کارت XRD مربوط به فازها ی مختلف ا یجاد شده، جداساز ی پیک ها از هم انجام گرفت . بعلت عدم وجود ماده مرجع با خلوص مشخص برا ی فازها ی تشک یل شده، محاسبات ر یاض ی برا ی تع یی ن مقدار این فازها براساس روش نسبت شیب ها بدون ماده مرجع بکار گرفته شد . نتا یج آنال یز نشان م ی دهند که تغییرات درصد فازهای مختلف در این سه پلاستر در حدود MgO %41-53 ، %13-28 مونت ی س یلیت، %7-33 مروینی ت و %5-13 تفوریت می باشد .

نویسندگان

احمد منشی

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

ململ مشتاقیون

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی کلانتر

دانشکده مهندسی مواد دانشگاه یزد

محمدرضا رحمتی

کارشناسان شرکت فولاد آلیاژی ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • احمد منشی، "تحلیل کمی مواد با پراش‌سنجی پرتو ایکس، مقایسه ...
 • احمد منشی، "روش تحلیل کمی فازها بدون ماده مرجع با ...
 • J. P. Birat, C. Chow, T. Emi, «The Making, Shaping ...
 • D.Mazumdar, R.I.L.Guthrie, ،The Physical and Mathematical Molding of Continuous Casting ...
 • Committee on Technology, «Refractory Materials for Steelmaking?, Brussels, International Iron ...
 • G.Connor, 4Chemically Bonded Tundish Lining System and Associated near Tundish ...
 • J.W.Stendera, ،The Basics of Tundish Slurry Spray, Refractories Applications and ...
 • B.J.Barker, ،Basic Tundish Flux Composition for Steelmaking, US patent 6 ...
 • A. Monshi, ، The New Method of Quantitative XRD Phase ...
 • L. E. Alexander, H.P. Klug, ،Basic Aspects of X-Ray Absorption ...
 • L. E. Alexander, H. P. Klug, ،Basic Aspects of X-Ray ...
 • نمایش کامل مراجع