بررسی تأثیر غلظت یون کلر آب خنک کننده بر خوردگی فولاد کربنی

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 7,215

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_057

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

کیفیت آب در میزان خورندگی آن ها نقش مهمی دارد و از این رو تحقیقاتی در رابطه با تأث یر پارامترهای مختلف آب نظیر اکسیژن حـل شـده، امـلاح سـختی آور آب نظیـر کلـسیم و منیـزیم، آنیـون هـای کلرایـد و سـولفات بـر خوردگی تعدادی از مواد ساختمانی مورد استفاده در این سیستم هـا انجـام شـده اسـت . هـدف از پـژوهش حاضـر بررسی تأثیر میزان غلظت یون کلر بر رفتار خوردگی فولاد ساده کربنی در آب برج های خنک کننده بوده اسـت . بدین منظور، نمونه های از جنس فولاد ساده کربنی مورد استفاده در این سیستم ها تهیه شده و پس از آمـاده سـازی در آب خنک کننده حاوی غلظت های مختلف یون کلر و سختی های کلسیم مختلف موردآزمایش قـرار گرفـت . نتایج آزمون های ال کتروشیمیایی نشان داد که سرعت خوردگی با افزایش غلظـت یـون کلـر تـا غلظـت شخـصی افزایش یافته و سپس کاهش می یابد . علت افزایش اولیه سرعت خـوردگی بـه خـاطر تغییـر ماهیـت حفـاظتی فـیلم زنگ آهن و کاهش سرعت خوردگی به خاطر تشکیل تشکیل جفت های ونی می باشد کـه قابلیـت اکـسیداسیون کمتری نسبت به کاتیون فرو دارند .

نویسندگان

مهدی مهدیخانی نهرخلجی

کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدحسین فتحی

استادیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد چالکش امیری

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • محمد علی گلعذار، م، آزمون های آزمایشگاهی خوردگی و حفاظت، ...
 • م، پورسید، ف، عباس زاده توسلی، شیمی تجزیه کمی معدنی، ...
 • R.Revie, winston, I [h1io6c _ _ _ Fdition, Jahn wiley ...
 • H. Uhlig , Herbert, _ _ _ cntrol, John wiley ...
 • John J. Maguire, _ _ _ _ cndifinnino, Eighth Edition, ...
 • N. Frank, _ _ _ McGraw Hill Book Company, New ...
 • R.C. Snogren, _ _ _ palmerton publishing Co. Inc , ...
 • R. Hynes Rabinsonr, I A P()P AT()P V _ _ ...
 • Millero, Frank J., ،#Marine Chemistry' , Vol.2 8, p.1-18, 1989. ...
 • H.C. KUO, K. Nobe, J .Electrochem. Soc., Vol. 1 25, ...
 • Sharma, K. Virender and Millero, Frank, J. Environ. Sci.Technol., Vol.22 ...
 • نمایش کامل مراجع