به دست آوردن اطلاعات ترمودینامیکی محلولها از دیاگرام فازی دوتایی به کمک روشهای CALPHAD

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,481

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_214

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

رفتار ترمودینامیکی محلولها و فازهای متفاوت که از ترکیب دو عنصر پدید می آیند، شکل و اجزاء دیاگرام تعادلی آن دو جزء را مشخص می کند . رسم دیاگرام فازی با استفاده از این خواص ترمودینامیکی انجام شده و در صورت صحیح بودن فرض هایی که در مورد محلولها و فازها می گردد دیاگرام فازی محاسبه شده با دیاگرام واقعی تطابق کامل دارد . در اینجا دیاگرام فازی دو جزئی را موجود فرض کرده ( م ثلاً با انجام آزمایشاتی که دیاگرام فازی را حاصل می کند ) و با استفاده از مدلهای ترمودینامیکی مختلف برای محلولها و فازهای موجود در دیاگرام فازی، محاسبات رسم دیاگرام صورت می پذیرد . این دیاگرام از دیاگرام فازی واقعی انحراف نشان می دهد . به کمک الگوریتمهای همگرایی خاص رفتارهای فرض شده اصلاح شده و اختلاف بین دو دیاگرام فازی فرضی و واقعی به حداقل می رسد و به این وسیله راهی برای برآورد رفتار ترمودینامیکی کلیه محلولها و فازهای موجود در دیاگرام فازی در تمامی دماها حاصل می گردد .

نویسندگان

سینا شاهنده

دانشکده مهندسی و علم مواد ،دانشگاه صنعتی شریف

جلیل وحدتی خاکی

دانشکده مواد و متالورژی ،دانشگاه علم و صنعت ایران