ارایه مدل فیزیکی- کامپیوتری منطقه فصل مشترک جوش نوردی کامپوزیت برنج- فولاد- برنج

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,565

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_202

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

جوش نوردی یکی از روشهای تولید کامپوزیت های چند لایه می باشد . در این پژوهش کامپوزیـت سـه لایه برنج - فولاد - برنج از طریق این فرآیند تولید شـد . سـطوح ورقـه هـای فـولادی بـه روش برسـکاری آماده سازی شده و سپس با قرار دادن دو لایه برنجی در طرفین لایه فولادی و نورد سه لایه، نمونه هـایی از ماده مرکب سه لایه تهیه گردید . سپس این نمونه ها تحت سـیکلهای عملیـات حرارتـی مختلـف قـرار گرفتند . به منظور تعیین میزان استحکام فصل مشترک از آزمایش لایه کنی استفاده شد . همچنـین توسـط روش المان محدود ) ) FEM با توجه به فشار محاسبه شده تحت میزان درصـد کـاهش ضـخامت نـوردی، تغییر شکل فصل مشترک توسط نرم افزار Ansys محاسبه شد و نهایتا یک مـدل فیزیکـی جـامع از رفتـار فصل مشترک در این کامپوزیت با بهره گیری از میکرسکوپ های نوری ، الکترونـی روبشـی و عبـوری بدست آمد .

نویسندگان

بهزاد طولمی نژاد

دانشجوی دکتری دانشگاه علم وصنعت ایران

علی مهریاب

فارغ اتحصیل دکتری دانشگاه علم وصنعت ایران

حسین عربی

دانشیار دانشگاه علم وصنعت ایران