تحلیل فرایند شکل دهی چرخشی لوله ها با روش اجزاء محدود و ارزیابی اثر نرخ تغذیه

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,839

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_131

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرایند شکل دهی چرخشی لوله ها یکی از روشهای شکل دهی فلزات می باشد که در تولید قطعات متقارن محوری مورد استفاده قرار می گیرد . از مزایای مهم در این فرایند می توان تولید قطعاتی با صافی سطح عالیءکاهش قابل توجه در هزینه های تولید و هزینه های ضایعات مواد اولیه را نام برد . علیرغم مزایاء این فرآیند یکی از فرایندهای پیچیده در شکل دهی فلزات بوده و تحلیل مسائل مربوط به آن مانند طراحی هندسه غلتکهاءتعیین نیرو و انرژی لازم برای شکل دهیءپیش بینی توزیع تنش و جریان فلز کار چندان ساده ای نیست . با توجه به مشکلات فوق و همچنین محدودیتهای روشهای تحلیل نظریء بکارگیری روشهای عددی بخصوص روشهای اجزاء محدود در تحلیل و بررسی این فرایند امری ضروری است . در این مقاله ابتدا به کمک نرم افزار اجزاء محدود ANSYS-LS DYNA 8/1 فرآیند شکل دهی چرخشی لوله ها شبیه سازی گردید و سپس به تحلیل ناپایداری پلاستیک که معیاری برای پیش بینی عیوب در این فرایند استءپرداخته شده است یکی دیگر ازمعیارهای اساسی در این روش قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها است . در پایان تستی جهت مقایسه قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها ارائه گردیده است که نتایج عملی و شبیه سازی نشانگر مناسب بودن این تست برای مقایسه قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها است .

کلیدواژه ها:

شکل دهی چرخشی لو له ها – قابلیت شکل دهی چرخشی لوله ها – ناپایداری پلاستیک

نویسندگان

محمد حبیبی پارسا

دانشیار گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

امیر مسعود اکبری پازکی

کارشناس ارشد متالورژی - گروه مهندسی متالورژی و مواد – دانشکده فنی – د