مکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده منطق فازی با هدف کمک به توسعه پایدار منابع آبی (مطالعه موردی: حوض سلطان قم)

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 491

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HKNWC01_020

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1397

چکیده مقاله:

استفاده از آب های زیر زمینی که هم به لحاظ کمیت کمتر از آبهای سطحی از خشکسالی متاثر می شوند و هم به لحاظ کیفیت تغییرات بسیار ناچیزی در املاح و مواد معلق و دما دارند در بسیاری از مناطق با کمبود آب های سطحی به منظور جبران کم آبی مرسوم است. هدف از پژوهش حاضر استفاده از منطق فازی جهت پایش و تعیین بهترین نقاط جهت احداث سدهای زیرزمینی و مدیریت منابع آب درحوضه حوض سلطان قم می باشد. روش تحقیق در این مطالعه شامل دو مرحله بوده که در مرحله اول به علت وسیع بودن منطقهمورد مطالعه با استفاده از روش حذفی و در نظر گرفتن پنج شاخص گسل و قنوات، زمین شناسی، توپوگرافی، کاربری و خاک اقدام به شناسایی مناطق مستعد و حذف مناطق نامناسب جهت احداث سد زیرزمینی و در مرحله دوم محور های مناسب در این منطقه با توجه به مشخصات اقتصادی و اجتماعی، مشخصات محور، مخزن و مشخصات آبی مشخص گردید و با استفاده از منطق فازی به اولویت بندی این محورها پرداخته شد. در نهایت نتایج تحقیق نشان داد که بهترین مکان برای احداث سد زیرزمینی کوهپایه ها با شیب کمتراز 5% با بافت نفوذ پذیر و عمق مناسب خاک می باشد.

نویسندگان

محمد رضا یزدانی

استادیار گروه بیابانزدایی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

هایده آراء

استادیار گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان

سید حسن کابلی

استادیار گروه بیابانزدایی دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان