بررسی دانسیته دوقولوئیهای آنیلینگ در برنج 30-70

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,241

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_075

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

حضور فصل مشترکهای همبسته درون کریستالها ازجمله مرز دوقلوئیهای آنیلینگ اثر قابل توجهی بر خواص فلزات وآلیاژهای با شبکه fcc دارد . در این تحقیق اثر اندازه دانه و دمای آنیل روی چگالی دوقلوئیهای آنیلینگ در برنج70-30 مطالعه شده است . ورقهایی از برنج 70-30 با ضخامت ۵ / ۲ میلیمتر °C تهیه و به میزان۰۴ % کاهش ضخامت تحت نورد سرد قرار گرفتند . سپس نمونه ها در محدوده دمایی 700-900 و زمانهای مختلف در حمام نمک مذاب بصورت ایزوترمال آنیل و اندازه دانه نمونه ها به روش تقاطع خطی تعیین گردید . همچنین چگالی دوقلویها با استفاده از روش تقاطع خطی و تئوری Pande و همکارانش محاسبه و با هم مقایسه شد . نتایج نشان می دهد چگالی دوقلوئیها مستقل از دمای آنیل بوده و فقط تابعی از اندازه دانه است . بطوریکه با افزایش اندازه دانه چگالی دوقلوئیها بصورت لگاریتمی کاهش می یابد .

نویسندگان

مهدیه جمشیدی جم

گروه مهندسی مواد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

علی اکبری

گروه مهندسی مواد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

غلامحسین اکبری

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی -کرمان