اثر فرآیند آلومینایزینگ بر مقاومت به کربوریزاسیون فولاد زنگ نزن نسوز DIN 1.4837

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,062

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_041

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در فولادهای زنگ نزن مقاوم به حرارت، عمل حفاظت در برابر خوردگی در دمای بالا با تشـکیل پوسـته اکسید کـروم (Cr2O3) بـر روی سـطح محقـق مـی گـردد . ایـن لایـه دردماهـای بـالا- بـالاتر از ١٠٠٠ ° C - تبخیرشده و ناپایدار گشته و عمل حفاظت را به خوبی انجام نمی دهد . با انجام عمل آلومینایزینگ بـر روی فولاد، پوسته اکسیدی آلومینایی (Al2O3) در دماهای بالا بر روی سطح فولاد ایجاد شده و سـبب افـزایش مقاومت به کربوریزاسیون فولاد می گردد . در این تحقیق عملیات آلومینایزینگ بر روی فولاد زنـگ نـزن مقاوم به حرارت DIN 1.4837 انجام شده است . سپس نمونه های آلومینـایز شـده و آلومینـایز نشـده تحـت عملیات کربوریزاسیون قرار گرفتند . ساختار نمونه هـا بـه وسـیله میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی (SEM) بررسی شده و توسط ) ) EDAX آنالیز شیمیایی گردیدند . فازهای موجود بـر روی سـطح نمونـه هـا توسـط دستگاه (XRD) شناسایی شدند، سختی و عمق نفوذ به وسیله میکرو سختی سـنجی بررسـی شـد . نتـایج بـه دست آمده نشان می دهد که مقاومت بـه کربوریزاسـیون نمونـه هـای آلومینـایز شـده بـه طـور چشـمگیری افزایش یافته است .

نویسندگان

شهریار شرفی

استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

عبدالحمید جعفری

استادیار دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا جلالی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد – دانشگاه شهید باهنر کر