طرح بهینه پایه سکوهای ثابت دریایی با روش بازپخت فلزات و استفاده ازمحاسبات تقریبی تحت اثرنیروهای دینامیکی لحظه به لحظه

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,943

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_SS23

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

منظور از بهینه سازی در برابر نیروهای دینامیکی یافتن آن دسته از متغیرهای طراحی است که ضمن ارضای قیدهای سازه در هر ل حظه وزن سازه حداقل گردد . بهینه سازی سازه های دریایی که عمدتا تحت بارهای دینامیکی قرارگرفته و رفتار غیر خطی از خود نشان می دهند کمک بزرگی به اقتصاد ملی خواهد بود . اما روبرو شدن با نیروهایی نظیرزلزله در مساله بهینه سازی با توجه به کثرت تعداد آزمون و خطاها و لزوم محاسبه قیدهای طراحی بسیار وقت گیراست. بدین لحاظ در روشهای پیشرفته بهینه سازی از محاسبات تقریبی استفاده می شود . با آموزش مناسب شبکه عصبی تابع بنیادی شعاعی (Radial Basis Function) مقادیر تنش و تغییر مکان به طور تقریبی در هر چرخه طراحی محاسبه می شود . جهت همگرایی سریع به نقطه بهینه کلی از الگوریتم بازپخت فلزات (Simulated Annealing) استفاده شده است. در این تحقیق برنامه بهینه سازی و تقریب سازی در محیط نرم ا فزاری6.5 MATLAB نوشته شده و برای تحلیل سازه نرم افزار5.4 ANSYS از درون MATLAB فراخوانی می شود.

کلیدواژه ها:

بهینه سازی ، الگوریتم بازپخت فلزات ، شبکه عصبی ، تحلیل دینامیکی غیر خطی

نویسندگان

عیسی سلاجقه

استاد بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

جواد سلاجقه

استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

رضا یزدانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان