طراحی و شبیه سازی کنترل کننده عصبی مکان عمودی پلاسما در توکامک دماوند

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 678

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FJCFIS02_220

تاریخ نمایه سازی: 26 تیر 1392

چکیده مقاله:

در این پژوهش با استفاده از مدل شبیهساز سیستم حلقه بسته کنترل مکان عمودی پلاسما در توکامک دماوند، کنترلکننده غیرخطی عصبی با ساختارMLPطراحی و ارزیابی شده است. ورودیهای مدل شبیهساز و کنترلگر عصبی براساس دادههای تجربیتوکامک دماوند میباشد و نتایج این کنترلگر در مقایسه با دادههای عملی کنترل جابجایی عمودی با کنترلکننده خطی PDنشان میدهد که این کنترلگر کیفیت کنترل بهتر و پایدارتری نسبت به کنترلکننده خطیPD دارد. کنترلکننده عصبی شبیهسازی شده، به دلیل حجم پایین و اجرای موازی آن به سادگی و با هزینه کمی قابل اجرا و مقایسه عملی خواهد بود. با بررسی حداکثر فرکانسکاری راهانداز جریان کنترلی مشخص شد که با افزایش سرعت سویئچ این جریان، میتوان سرعت و دقت کنترلی بهتری در عمل داشت

نویسندگان

حسین رسولی

پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

علیرضا فاتحی

گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین

چاپار رسولی

پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هستهای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تهران

امیر موسوی نیا

گروه پژوهشی اتوماسیون و کنترل پیشرفته فرآیندها، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین