اقدامات سیاستی روسیه برای مدیریت بازار ارز پس از حمله به اوکراین

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-2015792
تاریخ درج در سایت: 9 تیر 1403
دسته بندی علمی: اقتصاد و دارائی
مشاهده: 551
تعداد صفحات: 32
سال انتشار: 1401

فایل این گزارش در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

گزارش حاضر در ادامه گزارش
سیاست های اقتصادی اتخاذ شده از جانب روسیه برای مقابله با تحریم ها و همچنین مدیریت اقتصاد این کشور با تمرکز بر
بازار ارز می پردازد. نخستین مواجهه جدی روسیه با تحریم های غرب به پس از اشغال کریمه توسط این کشور بر می گردد که
در پی آن، عمده شاخص های اصلی روسیه متاثر شدند و تبعات آن بر اقتصاد این کشور به خصوص متغیرهای مرتبط با بخش
خارجی اقتصاد تاکنون تداوم یافته است. اما به سبب همین تحریم ها و تجربیات به دست آمده از آن بود که روسیه توانست
شوک های برون زای دور جدید تحریم ها پس از حمله به اوکراین را که بسیار گسترده تر و شدیدتر از قبل بودند، پیش بینی
نموده و مواجهه مطلوب با آن را از قبل، طراحی و در کوتاه ترین زمان اجرایی نماید.
در قسمت نخست گزارش حاضر، سابقه تحریم های اعمال شده از جانب کشورهای غربی و هم پیمانان آنها علیه روسیه در
سال ۲۰۱۴ و تاثیرات آنها بر اقتصاد روسیه بررسی شده و به اهم اقدامات روسیه برای مقابله با آنها اشاره می شود. در قسمت
دوم، آخرین تحریم های وضع شده علیه این کشور پس از حمله به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ ذکر شده و تحولات
شاخص های اقتصادی به خصوص بازارهای مالی در این کشور بررسی می شود.
نکته حائز اهمیت آن است که بر خلاف سال ۲۰۱۴ ، در مقطع حاضر بازار ارز به خوبی مدیریت شد و کاهش شدید ارزش
روبل پس از شوک آغاز جنگ به سرعت بازیابی و حتی به سطحی بالاتر از زمان آغاز جنگ رسید که حکایت از آمادگی
سیاست گذار و کیفیت بالای اجرای سیاست ها دارد. اما در عین حال بازار سهام که نمایانگر انتظارات سرمایه گذاران خرد و
سازمانی است، نتواسته همانند بازار ارز خود را احیا نماید و پس از حدود یک ماه تعطیلی، شاخص سهام مسکو حدود
۳۰ درصد پایین تر از ارقام پیش از جنگ است.
در بیان اقدامات سیاستی روسیه برای مدیریت شرایط پس از تحریم، می توان آن را به دو دسته اقدام تفکیک نمود. نخست
اقدامات میان مدت و تدریجی که روسیه پس از بحران کریمه برای افزایش تاب آوری اقتصاد خود پیاده نموده است؛ نظیر
کاهش تدریجی سهم دلار در مبادلات خارجی، افزایش ذخایر خارجی و همگام با آن مدیریت بهینه پورتفو )افزایش سهم طلا
و یوان چین و کاهش سهم دلار(، توسعه جایگزین های سوئیفت و تنوع بخشی به بازارهای صادراتی و وارداتی و دوم، اقدامات
ضربتی نظیر افزایش بیش از ۱۰ واحد درصدی نرخ بهره، بستن موفقیت آمیز حساب سرمایه، اعمال محدودیت در تقاضای
فیزیکی ارز و الزام کشورهای اروپایی به خرید گازاین کشور به روبل.

فهرست مطالب گزارش

مقدمه ۱

۲ سابقه تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه بازه زمانی - ۲۰۲۱ - ۲۰۱۴ ۱

۳ تحولات اقتصاد روسیه طی سال های ۲۰۲۲ - ۲۰۱۴ ۲

۳ - ۱ نرخ تورم ۳

۳ - ۲ نرخ بهره ۳

۳ - ۳ نرخ ارز ۴

۳ - ۴ سرمایه گذاری خارجی ۴

۳ - ۵ تجارت خارجی ۵

۳ - ۶ رشد اقتصادی ۶

۴ اقدامات اقتصادی روسیه برای مقابله با تحریم های غرب طی سال های ۲۰۲۱ - ۲۰۱۴ ۶

۴ - ۱ اقدامات در حوزه مالی ۷

۴ - ۲ اقدامات در حوزه صادرات انرژی ۸

۴ - ۳ اقدامات در حوزه صنعت دفاع ۸

۵ تحریم های وضع شده علیه روسیه پس از حمله به اوکراین ۸

۵ - ۱ تحریم بانک مرکزی ۹

۵ - ۲ تحریم سوئیفت و پرداخت های خارجی بانک های تجاری ۹

۵ - ۳ تحریم استقراض خارجی ۱۰

۵ - ۴ تحریم ها در حوزه فناوری ۱۱

۵-۵ تحریم ها در حوزه دفاعی و نظامی ۱۲

۵ - ۶ تحریم ها در حوزه صنعت هوانوردی ۱۲

۵ - ۷ سایر تحریم ها علیه روسیه ۱۳

۶ بررسی تحولات شاخص های منتخب اقتصاد روسیه از زمان حمله به اوکراین ۱۴

۶ - ۱ نرخ ارز ۱۴

۶ - ۲ تورم ۱۶

۶ - ۳ سرمایه گذاری خارجی ۱۷

۶ - ۴ بازار سهام ۱۷

۷ اقدامات روسیه برای مقابله با تحریم ها ۱۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت سیاست گذاری اقتصادی اقدامات سیاستی روسیه برای مدیریت بازار ارز پس از حمله به اوکراین | ه

۷ - ۱ اتخاذ سیاست های انقباضی پولی و بستن حساب سرمایه ۱۹

۷ - ۲ الزام شرکتهای اروپایی به خرید گاز روسیه به روبل ۱۹

۷ - ۳ کاهش تدریجی سهم دلار در ذخایر ارزی ۲۰

۷ - ۴ کاهش نقش دلار در مبادلات خارجی روسیه ۲۱

۷ - ۵ توسعه جایگزین های سوئیفت ۲۲

۷ - ۶ اتخاذ سیاست های تجاری ۲۲

۸ دلالت های اقدامات روسیه برای سیاستگذاری ارزی در ایران ۲۳

۸ - ۱ مدیریت انتظارات و جهت دهی به آن ۲۳

۸ - ۲ توجه به ترکیب و ماهیت سبد ذخایر ارزی ۲۴

۸ - ۳ فراهم نمودن امکان بسته نگه داشتن حساب سرمایه ۲۴

۸ - ۴ توسعه جایگزین های سوئیفت __

نمایش کامل متن