ارزیابی وضعیت سرمایه فکری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,169

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCRT02_044

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1392

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت موجود سرمایه فکری و مولفه های آن (سرمایه انسانی،سرمایه ساختاری،سرمایه رابطهای) در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به روش توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش،شامل مدیران و کارشناسان پارک علم وفناوری دانشگاه تهران می باشد ،که تعداد آنها 62 نفر بوده است و به دلیل حجم کم جامعه مورد پژوهش از روش سرشماری کامل استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد بونتیس( 1998 ) می باشد که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرنباخ 0/92 بدست آمد.جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای و میانگین استفاده گردید .نتایج تجزیه و تحلیل آزمون t تک نمونه ای نشان داد که وضعیت موجود سرمایه فکری و مؤلفه های آن (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای) در حد گزینه بالاتر از متوسط قرار دارد که از لحاظ آماری معنادار بوده و همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که بر اساس طیف بازرگان و همکاران (1386) وضعیت موجود سرمایه فکری در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بطور کلی و مولفه های آن در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارند.

نویسندگان

مهدی زرین سبب

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

صالح سالاری

دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران

علیرضا یوزباشی

دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • [] انواری رستمی، علی اصغر؛ رستمی، محمد رضا(1382). ارزیابی مدل ...
 • برگان، عباس؛‌حجازی، یوسفهاسحاقی، فاخته(386 1).فرآیند ارزیابی درونی در گروههای آموزشی ...
 • بدیعیان، محمد(387 1)بررسی رابطه بین فرایندهای مدیریت دانش وسرمایه فکری(مطالعه ...
 • بیابانگرد، اسماعیل(1387). روش های تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. ...
 • خاوندکار؛جلیل، خا وندکا ر، ا حسا ن ومتقی، افشین(388 1).سرمایه ...
 • رحمانی زرنق، بهروز(388 1)بررسی تاثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار ...
 • ریعی، مجتبی(1388) طراحی وتبیین مدل ارزیابی سرمایه فکری در سازمان(پژوهشی ...
 • زاهدی، محمد حسن ولطفی زاده، فرشته‌(1386).ابعاد ومدلهای اندازه گیری سرمایه ...
 • زنجیر دار، محمد؛کهن، علی وعلی اکبر سلطان زاده(386 1)، مدیریت، ...
 • ستایش، محمد حسین وکاظم نزاد، مصطفی(388 1)، روشهای اندازه گیری ...
 • سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه، (1383)، «روشهای تحقیق در ...
 • I12] عالم تبریز، اکبر.رجبی فرد، ایمان و علی حاجی باباعلی(1388) ...
 • قلیچ لی، بهروز(388 1)، مدیریت دانش(فرآیند خلق، تسهیم وکاربرد سرمایه ...
 • یزدانی، حمید رضا(1385)بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه های فکری(سرمایه ...
 • Arenas, Terestia & Lavanderos, Leonardo(20 .8). Intellectual capital: Objct Or ...
 • Bataineh , Mohammad.T and Al Zoabi, Mohammad(20 11. The effect ...
 • Chan, Kin Hang.(20 09)Impact of intellectual capital on organisational performance: ...
 • _ _ _ 07). An evidence-based _ ...
 • Isaac, Robert _ G&Herremans, iren , M _ anKline, Th ...
 • McGill, Terrence P.(20 06). Harnessing intellectual capital:A study of organ ...
 • Nazari, Jamal A and Herremans, Irene M. Isaac, Robert G. ...
 • Nazari, Jamal A. & Herremans, Irenem(20 07).Extended VAIC model: Measuring ...
 • Pew Hong, Tan & Plowman, David & Hancock, Phil(2007). Intellectual ...
 • Ramirez, Yolanda. Lorduy, Carmen and Rojas, Jose' Antonio (2 _ ...
 • Soler, Luis Enrique Valladares & Oro Celestino, Diego Jesus Cuello(2007). ...
 • Tayles, Mike. Pike, Richard H. Sofian, Saudah(20 07).Intellectual capital, management ...
 • نمایش کامل مراجع