بررسی تطبیقی آموزش فرایند حل مساله در برنامه درسی آموزش ریاضی دوره متوسطه کشورهای ایران،فنلاند وژاپن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 48

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE19_109

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

چکیده مقاله:

امروزه بهره گیری از فرایند حل مسئله یکی از ایده های مهم در یاددهی - یادگیری ریاضی محسوب می شود، تا جایی که برخیآن را قلب آموزش ریاضی می دانند. در حالی که شواهد حاکی از آن است که حل مسئله در آموزش ریاضی کشورمان ایران بهشکل مناسب مورد توجه قرار نگرفته است. هدف ازتحقیق حاضر مطالعه تطبیقی برنامه های درسی و فعالیت های کلاسیکشورهای فنلاند، ژاپن با بهره گیری از فرایند حل مسئله و مقایسه آن با ایران است تا بتوان با نگرشی جامع به رویکرد این کشورهابه موضوع حل مسئله و با بهره گیری از چگونگی پرداختن به فعالیت های حل مسئله در برنامه های آموزشی آنها، کمکی به ایجادزمینه لازم برای طراحی الگوی آموزشی حل مسئله ای در ایران کرد. دلیل انتخاب کشورهای فوق، موفقیت دانش آموزان آنها درارزیابی های بین المللی و پیشرو بودن این کشورها در تحقیقات مرتبط با حل مسئله است. این مطالعه از نوع پژوهش هایتوصیفی - تحلیلی است و با روش تطبیقی به کمک الگوی بردی صورت گرفته است. در این پژوهش اهداف فرایند حل مسئله دربرنامه های درسی، فرایند حل مسئله در محتوای برنامه های درسی آموزش ریاضی، در فعالیت های یاد دهی - یادگیری و نیز درارزشیابی پیشرفت تحصلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که با وجود اختلافات در رویکردو چگونگی پرداختن به فرایند حل مسئله در برنامه درسی دو کشور مذکور، حل مسئله جزئی جدایی ناپذیر از برنامه آموزش ریاضیدوره متوسطه این کشورها محسوب می شود. بهترین اجرای فرایند حل مسئله در فعالیت های یاد دهی- یادگیری میان اینکشورها به فنلاند تعلق دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محدثه لطفیان

دبیر دوره اول متوسطه آموزش وپرورش ،استان سیستان وبلوچستان،ایران