تبیین مفهومی مولفه های موثر بر ارتقای سلامت نظام اداری (با هدف شناسایی زمینه های تسریع بخشی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 148

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_458

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1403

چکیده مقاله:

عوامل زیادی بر سلامت نظام اداری موثر هستند، از طرفی یکی از عوامل موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی افزایش سلامت اداری میباشد و راهکارهای متعددی برای افزایش سلامت اداری شناسایی شده است. توجه به عوامل تاثیر گذار بر سلامت نظام اداری و شناسایی راهکارهای ارتقای آن ضمن تاثیرگذاری بر بهبود عملکرد دولت، اعتماد عمومی مردم را در پی دارد. یکی از لازمههای تحقق اقتصاد مقاومتی نیز همراهی و همکاری مردم با اجرای دقیق برنامه های اقتصاد مقاومتی است که این همراهی جزء در سایه اعتماد عمومی مردم تحقق پیدا نخواهد کرد.مطالعه حاضر با هدف تبیین مفهومی مولفه های موثر بر ارتقای سلامت نظام اداری با هدف شناسایی زمینه های تسریع بخشی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛ به شناسایی راهکارهای ارتقای سلامت نظام اداری با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته است. روش انجام پژوهش، تحلیل اسنادی بوده و به منظور گردآوری اطلاعات لازم جهت پاسخ به سوال اصلی پژوهش، اسناد و مدارک موجود و مرتبط با موضوع با استفاده از فرم گردآوری داده ها، جمعآوری و به شیوه کیفی تجزیه و تحلیل شده است. عمده ترین یافته های مطالعه شامل زمینه های ذیل می باشد؛مهمترین عوامل تاثیر گذار بر ارتقای سلامت نظام اداری را می توان در دو بعد خرد و کلان تقسیم بندی نمود؛راهکار های کلان مطرح در سلامت اداری شامل چهار محور؛ پیشگیری از فساد در محورهای اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش عمومی، مقابله و برخورد با مصادیق فساد اداری، مدیریت موثر و برنامه مبارزه با فساد، و تصویب قوانین کارآمد و راهگشا در مبارزه با فساد می باشد.راهکار های خرد مطرح در خصوص سلامت اداری شامل راهکارهای اداری- مدیریتی، راهکارهای فرهنگی - اجتماعی، راهکارهای سیاسی - مدنی و راهکارهای اقتصادی می شوند.عمده ترین عوامل تسهیل کننده سلامت نظام اداری را میتوان در سه دسته عوامل شامل: قوانین و مقررات، نیروی انسانی و رسالتها و ماموریت های سازمانی طبقه بندی کرد.

کلیدواژه ها:

ارتقای سلامت نظام اداری ، زمینه های تسریع بخشی ، اهداف اقتصاد مقاومتی

نویسندگان

عبداله افشار

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی رجا

فرشاد اعتقادی

رئیس اداره امور مالی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران و دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

محترم قبادی

دبیر مطالعات اجتماعی دبیرستان های شهر تهران

محمد موسی خورشیدی

استادیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فراجا

سیدعلی مصطفوی

معاون اداره کل توسعه سرمایه های انسانی رجا