اصلاحات پیشنهادی ضریب رفتارR در آئین نامه زلزله ایران برای سازه های فولادی قاب خمشی و قاب مهاربندی شده

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,082

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_BS62

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

باتوجه به رفتار غیر خطی سازه های معمول در حین زلزله طرح در اثر ایجادخسارت در آنها، به منظور کاربردی کردن محاسبات و ایجاد سهولت در تحلیل سازه ها در برابر زلزله، آئین نامه های مهندسی زلزله برش پایه کاهش یافته ای را معرفی می نمایند . این برش پایه غیرارتجاعی از تقسیم برش پایه ارتجاعی بر عددی بزرگتر از یک که به ضریب رفتارR موسوم است ،بدست می آید.آئین نامه، طراح را مجاز می دارد که ساختمان را تحت اثر برش پایه کاهش یافته غیرارتجاعی به صورت ارتجاعی تحلیل نماید. از این رو، آشکار است که برای تأمین ایمنی ساختمان در برابر زلزله باید ا ز ضریب R محافظه کارانه ای که تا حدامکان به واقعیت نزدیک است استفاده نمود.در این مطالعه ضریب رفتارRبرای تعدادی ساختمان با قاب خمشی فولادی یا مهاربندی شده با تحلیل استاتیکی غیرخطی محاسبه می شود و با ضریب رفتار لازم، ضمن تحلیل دینامیکی غیرخطی تحت زلزله های مهم ایران مقایسه می گردد. بدین منظور ابتدا مدلهای دو بعدی ساختمانهای مختلف تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی(Pushover) قرارمی گیرند. تغییرمکان هدف در این تحلیل از دستورالعمل FEMA356− برای سازه های مشابه استخراج می گردد .با مقایسه نتایج با نتایج تحلیل اس تاتیکی خطی، ظرفیت قابهای دو بعدی مورد محاسبه از نظر ضریب رفتارR بدست می آید. مشابه این محاسبه تحت اثر چند زلزله مهم ایران با انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی نیز صورت پذیرفته وضریب رفتار لازم تعیین می شود محاسبات انجام شده نشان دهنده آن است که ضرایب R آئین نامه زلزله ایران برای سازه های فولادی چه با قاب خمشی و چه با قاب مهاربندی شده در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دست بالا می باشند . همچنین قابهای مهاربندی شده که با استفاده از نیروهای جانبی آئین نامه زلزله ایران طراحی شده اند، از ظرفیت کافی برای تأمین ضریب رفتار لازم تحت زلزله های مهم ایران برخوردار نمی باشند.

نویسندگان

فرهاد بهنام فر

عضوهیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

مهدی روغنی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله