توزیع و توسعه پایدار فضای سبز شهری در راستای جذب توریست و جذب منابع مالی پایدار از فضای سبز شهری (مورد مطالعه : منطقه ده شهرداری شیراز)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 39

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMS07_018

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

چکیده مقاله:

عرصه های عمومی مهم ترین بخش شهرها و محیط های شهری بشمار می آیند چرا که در چنین عرصه هایی بیشترین تماس وتعامل بین انسان ها رخ می دهد. این عرصه ها تمامی بافت شهری را که مردم بدان دسترسی فیزیکی و بصری دارند را شامل میشوند. در عصرحاضراهمیت و نقش فضای سبز در حیات و توسعه شهرها تا حدی است که به عنوان یکی از شاخص های توسعهپایدار از آن یاد می شود.وضعیت موجود شهرها نه تنها بر ایجاد فضای سبز وسیع و مهمتر از همه برنامه ریزی شده و حساب شدهرا ایجاب می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک در مقابل محیط هایساخته شده است.نکته بسیار مهم در مکان یابی فضاهای سبز عمومی، ضرورت های اجتماعی ایجاد پارک است. مکان یابی نادرستاین فضاها در نهایت منجر به ایجاد ناهنجاری هایی در شهر ها می شود.تاثیرات فیزیکی و طبیعی این فضاها در سیستم شهری وبازدهی های مختلف اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی آن در ساختار جوامع انکار ناپذیر است؛ تا آنجا که کاربری فضای سبز در شهرهاو سرانه ی آن از مباحث اساسی در برنامه ریزی و مدیریت شهری محسوب می شود. از طرفی علاقه به پارکهای شهری در پی رشدجمعیت شهری شروع شده و در سال های اخیر، توجه به پایداری پارکها در رابطه با مسائل اجتماعی و زیست محیطی مطرح شدهاست. هم چنین علاوه بر ارائه ارزش زیباشناسی و تفریحی پارکها، این پارکها نقش اساسی در توسعه اقتصادی، بهبود سلامت عمومی،ایجاد فرصت های شغلی و ایجاد خودکفایی در استفاده از منابع طبیعی را دارند. دسترسی عادلانه به فضاهای سبز شهری و حفظ ونگهداری آن از مولفه های اساسی توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. توسعه ای که نیازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندننیازهای نسل آینده، برآورده ساخته و در آن به محیط زیست و نسل های فردا نیز توجه شود توسعه پایدار نامیده می شود در نتیجهطبق این تعریف فضاهای سبزشهری با ارکان توسعه پایدار ارتباط پیدا می کنند.

نویسندگان

مریم زارع

کارشناس فضای سبز سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری گرایش کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی

فاطمه روستا

کارشناس مالی سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری گرایش کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی