روش ساده تحلیل سیتم های ثانویه

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,425

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_BS52

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

تاکنون روشهای نظری مختلفی برای تحلیل سیستم های ثانویه ارائه شده است که به علت پیچیده بودن روابط حاکم بر آنها مورد بررسی قرار نگرفته است و برای تعیین نیروهای وارد بر سیستم های ثانویه در هنگام زلزله بیشتر به روابط ساده موجود در آیین نامه ها اکتفا شده است. ولی این روابط بسیاری از پارامتهرای موثر را در نظر نمی گیرند در این مقاله روش یاده ای به صورت روابط تحلیل طیفی برای تحلیل سیستم های ثانویه و محاسبه نیروهای وارد بر آنها در هنگام زلزله ارائه شده است در روابط بدست آمده اثر پارامترهای موثر نظیر خصوصیات دینامیکی سیستم های اولیه و ثانویه هم فرکانسی اندرکنش و نسبت جرم منوظز شده است.

نویسندگان

علیرضا فیوض

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

محسن غفوری

استاد و رئیس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله