شناسایی و اولویت بندی وظایف کلیدی مربیان در توسعه بلند مدت ورزشکاران مبتنی بر مدل ال تی ای دی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC08_015

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی وظایف کلیدی مربیان در توسعه بلندمدت ورزشکاران مبتنی بر مدل التیایدی انجام گرفت. ماهیت تحقیق از دسته تحقیقات توصیفی-تحلیلی میباشد. همچنین از آنجایی که از یافته های این پژوهش میتوان به صورت عملی، بهره گرفت، یک تحقیق مورد پژوهشی اکتشافی میباشد. بر اساس مبانی مطرح شده، در تحقیق حاضر جامعه آماری تحقیق شامل مربیان و خبرگان ورزشی، ورزشکاران نخبه و خبرگان حوزه رفتار حرکتی ورزشی بود که دارای تحصیلات تکمیلی در حوزه رشد و تکامل و یادگیری حرکتی بودند. نمونه گیری تحقیق به روش گلوله برفی تا مرز اشباع انجام شد و در نهایت ۱۵ نفر مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به مصاحبه های انجام شده تحلیل داده ها در مراحل تحلیل تم که شامل شش مرحله اصلی است انجام شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار کیومکس دیتا ورژن ۸ استفاده گردید و کد گزار داده ها انجام شد. بر اساس یافته های تحقیق وظایف کلیدی مربیان در توسعه بلند مدت ورزشکاران بر اساس مدل التیایدی شامل شروع فعال زیر ۶ سال، حرکات بنیادین ۶ تا ۹ سال، یادگیری برای تمرین ۸ تا ۱۱ سال، تمرین برای تمرین ۱۱ تا ۱۵ سال، تمرین برای مسابقه ۱۶ تا ۲۳ سال، تمرین برای پیروزی ۲۵ سال به بالا، فعال بودن برای زندگی می باشد. بر مبنای یافته ها نتیجه میشود مربیان باید تمرینات خود را به صورت هدفمند و مبتنی بر توسعه بلند مدت ورزشکاران قرار دهند. به این معنی که در ابتدا طراحی تمرینات مبتنی بر شروع فعالانه کودک استوار بوده، سپس حرکات بنیادین را به کودک آموزش داده در مرحله بعدی نوجوان تمرین کردن را آموزش دیده و سپس شروع به تمرین کرده و مهارت های پیچیده را آموزش می بیند، در محله بعد مربی باید ورزشکار جوان را آماده رقابت های و سخت در سطوح نسبتا بالا کرده تا از لحاظ ذهنی و جسمی آماده ورود به دوره طلایی خود گردد، در مرحله بعد ورزشکار حرفه ایگری، سبک زندگی حرفه ای و تاکتیک پذیری را آموزش دیده برای بردن در رقابت های بسیار پرتنش در سطح بالا آماده میشود در این مرحله کمیت جایگزین کیفیت میگردد، در نهایت نیز ورزشکار برای بازنشستگی و کنارهگیری از زندگی حرفه ای آموزش دیده و فقط ورزش را برای سلامتی انجام داده و در میادین ورزشی نیز حضوری داوطلبانه دارد.

کلیدواژه ها:

توسعه بلند مدت ورزشکاران/ مربیان/ مدل ال تی ای دی/ ورزشکاران

نویسندگان

نرجس فرخی زاد

دانشجو ارشد رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زهرا سلمان

دانشیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زهرا پورآقایی اردکانی

استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران