بررسی تاثیر چرخش شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان کرمان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF08_094

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

چکیده مقاله:

محقق تلاش دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر چرخش شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی در بانک ملی استان کرمان بپردازد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش علی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بانک ملی استان کرمان با حجم ۳۰۰ نفر است طبق فرمول کوکران مقدار حجم نمونه ۱۶۹ نفر از کارکنان می باشد. در این راستا محقق از روش میدانی و ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده کرده است. روایی و پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق تایید شده است .برای ازمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از ان است که چرخش شغلی بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. چرخش شغلی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. چرخش شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبت دارد. رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.

نویسندگان

سنجر سلاجقه

دانشیار گروه مدیریت

الناز دانشور عامری

دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی