ارائه روش جدید خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 116

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BECE01_110

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

چکیده مقاله:

شبکه های حسگر بی سیم متشکل از هزارن گره با انرژی باتری محدود هستند. مصرف بهینه انرژی گرههای حسگر یک چالش اساسی در این نوع از شبکه هاست . خوشه بندی گرههای حسگر در دسته های مجزا و تبادل اطلاعات از طریق سرخوشه ها، یکی از راهکارهای بهبود مصرف انرژی است . این مقاله یک روش جدید برای خوشه بندی شبکه حسگر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه میگوها را که بر اساس رفتار غذایابی میگوها عمل می کند استفاده می کند. انتخاب سرخوشه ها، بر حسب معیار انرژی باقی مانده سطح باتری گره حسگر می باشد. فرآیند خوشه بندی در ایستگاه پایه با یک الگوریتم کنترل متمرکز انجام می شود که از سطوح انرژی و موقعیت قرارگیری گرههای حسگر آگاه است . بر خلاف پروتکل های موجود در سایر تحقیقات، روش پیشنهادی مدل انرژی واقع بینانه ای را در شبکه در نظر می گیرد که در شبیه ساز Opnet عملکرد آن مورد آزمایش قرار می گیرد و نتایج حاصل از شبیه سازی با پروتکل استاندارد IEEE۸۰۲.۱۵.۴ مقایسه می شوند. نتایج به دست آمده از شبیه سازی نشان دهنده عملکرد بهتر پروتکل پیشنهادی از نظر انرژی سطح باتری ، تاخیر انتها به انتها، تاخیر دسترسی به رسانه می باشد.

کلیدواژه ها:

شبکه حسگر بی سیم ، الگوریتم بهینه سازی میگوها ، خوشه بندی ، استاندارد .IEEE۸۰۲.۱۵.۴

نویسندگان

فاطمه حسینی

دانشجوی دکتری مهندسی نرم افزار

علی نودهی

استادیاردانشگاه گروه کامپیوتر،واحدگرگان،دانشگاه آزاداسلامی ،گرگان ،ایران