بهینه سازی تکاملی لجستیک سبز بر اساس رهیافت بلاک چین

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 128

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPQCONF11_006

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

چکیده مقاله:

نیاز فزایندهای برای ادغام انتخاب های مناسب از نظر زیست محیطی در تحقیق و عملیات مدیریت زنجیره تامین وجود دارد.مرور این موضوع نشان میدهد یک چارچوب جامع نگر برای مدیریت زنجیره تامین سبز به اندازه کافی توسعه نیافته و نهادهاینظارتی نیز از نبود این چارچوب رنج میبرند؛ در این میان عملکرد لجستیک در تجارت به عنوان یک مصرف کننده انرژی،پیامدهای منفی دارد. با افزایش عملکرد لجستیک، انتشار کربن نیز به دلیل حمل و نقل و شهرنشینی بیشتر افزایش می یابد. درنتیجه، درک عملکرد لجستیک از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی هدف اصلی این مقاله است که با روش پیمایشی و بهصورت آزمایشی سعی نموده است این اهداف را برآورده نماید. انتشار کربن، هزینه های لجستیک، تولید و توزیع، پارامترهایورودی مساله است که مدل ریاضی بر اساس یادگیری ماشین بر اساس یک شبیه سازی عدد صحیح مختلط بر روی یک زنجیرهتامین سه سطحی، اعتبارسنجی شد. یافته های پژوهش نشان میدهد که استفاده از بلاک چین نه تنها قادر است هزینه هایانتشار کربن را کاهش دهد، بلکه هزینه های زنجیره تامین سبز در بخش لجستیک را نیز کاهش میدهد.

نویسندگان

محمد شادمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران

حمید موکدی

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران