بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی-روان شناختی بر خود کارآمدی مالی سالمندان(مطالعه موردی: بازنشسته عضو کانون بازنشستگان ادراه کل امور اقتصاد و دارائی استان مرکزی)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 73

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB16_041

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های اجتماعی-روان شناختی بر خود کارآمدی مالی سالمندان بوده است. این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- علی قرار دارد جامعه ی مورد پژوهش شامل افراد بالاتر از۵۰ سال بازنشسته عضو کانون بازنشستگان ادراه کل امور اقتصاد و دارائی استان مرکزی (حدود ۵۰۰۰ نفر ) بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه ۲۶ سوالی استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که احساسات مثبت، مشغولیت، تعامل، احساس معنا و دستاورد بر خود کارآمدی مالی تاثیر دارد.

نویسندگان

صفیه مهری نژاد

هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی-گروه مدیریت

محمدامین امینی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی -گروه مدیریت