بررسی تاثیر نوع حلال بر روی اندازه کریستالی و مورفولوژی سطح نانوکاتالیست های NiO/Al2O3-MgO سنتز شده به روش سل_ژل

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,168

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AHVAZNANO01_054

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1391

چکیده مقاله:

نانوکاتالیست هایNiO/Al2O3-MgO با 20 درصد وزنی نیکل و با استفاده از روش سل_ژل در حلال های مختلف سنتز شدند. عملیات حرارتی کلسیناسیون در دو دمای800و900به مدت 6 ساعت انجام گردید. در این پژوهش، از سه نوع حلال مختلف( آب دوبار تقطیر، اتیلن گلیکول و دی اتیلنگلیکول مونو اتیل اتر) جهت بررسی تاثیر نوع حلال بر روی اندازه کریستالی و مورفولوژی سطح نانوکاتالیست هایNiO/Al2O3-MgO استفاده شد. جهت مشخصه یابی این نانوکریستال ها از آنالیز هایFT-IR ,TGA ,SEM-EDX,XRD استفاده شد. بررسی های موفولوژی سطح توسط میکرسکوپ الکترونی روبشی نشان می دهد که شکل نانوذرات با استفاده از حلال اتیلن گلیکول و آب دوبار تقطیر به شکل کروی و به هم چسبیده هستند ولی با استفاده از حلال دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر به شکل کلمی هستند. همچنین نتایج حاصل از آنالیزاشعهXنشان می دهند که اندازه کریستالیNiO با استفاده از حلال های اتیلن گلیکول، دی اتیلن گلیکول مونواتیل اتر و آب دوبار تقطیر به ترتیب در حدود 25 ،34 و 20 نانومتر تخمین زده شدند.

کلیدواژه ها:

نانوکریستال هایNiO/Al2O3-MgO روش سل_ژل ، نوع حلال ، مورفولوژی سطح ، اندازه کریستالی

نویسندگان

علی عبیداوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ،گروه مهندسی مواد، اهواز ، ایران

سهراب سنجابی

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

رضا شیبانی

منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر،پتروشیمی مارون، تحقیق و توسعه