بررسی فقر و نابرابری آموزشی و عوامل موثر بر آن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 242

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_282

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

چکیده مقاله:

زندگی مردم همواره روی ریل مهارتهای اکتسابی آنان سوار است. مهارتهایی که در اقتصادهای مدرن عمدتا ازطریق آموزش و تحصیل کسب می شوند. مهارتهایی که رشد مستمر از خصایص اصلیشان است. در حالی که دراوایل قرن نوزدهم تعداد انگشت شماری کودک تحصیلات رسمی دریافت می کردند، اما امروز بسیاری به خصوصدر کشورهای توسعه یافته، عمده زندگی خود را در مدرسه و دانشگاه می گذرانند. طبق یافته مطالعات علمی،تحصیلات نه تنها زمینه ساز اشتغال باثبات و درآمد بالاتر است بلکه منافع گسترده تری از قبیل سلامت جسمی وروحی بهتر، رضایت زندگی بیشتر، کاهش رفتارهای مجرمانه و تقویت مشارکت مدنی به همراه دارد. این نقشاساسی و پررنگ آموزش به معنی آن است که نابرابری آموزشی، پیامدهای تبعیض آمیز قابل توجهی میان گروه هایمختلف جامعه به جا می گذارد. فراتر، نابرابری آموزشی مسبب پایین بودن جابه جایی جایگاه های اجتماعی در میاننسل های مختلف است. اگر تنها فرزندان خانواده های ثروتمند و موفق دسترسی به فرصت های آموزشی بهتر داشتهباشند، نابرابری میان نسل ها ماندگارتر خواهد شد. در مقابل، جوامعی قرار دارند که نظام آموزشی آنها چندان بهپیشینه خانوادگی وابسته نیست. از این رو است که فهم ماهیت و عوامل تعیین کننده نابرابری آموزشی در مطالعهنابرابری ها و توزیع فرصت های اقتصادی ملت ها اهمیت می یابد.

نویسندگان

کبری یوسفوند

کارشناس ریاضی محض و کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

فاطمه یوسفوند

کارشناس آموزش ابتدایی

مهدی جعفرپور

کارشناس آموزش ابتدایی

زهرا حکیمی زاده

کارشناس آموزش ابتدایی و کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

سعیده سادات حسینی کلکوه

کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی