بررسی اثر ترکیب هورمونی، شرایط نوری و نوع ریسنمونه بر کبلوسزایی گیبه دارویی گسنهUrtica dioica L

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 266

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DPCONF06_131

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1402

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت گیاه دارویی گزنه و پژوهش اندک در زمینه کشت بافت آن این پژوهش با هدف بهیمنه سازی کالوس زایی گیاه گزنه انجام شد.برای این منظور دو آزمایش با طرح کاملا تصادفی انجام گرفت.آزمایش اول با سه ریز نموته برگ،میانگره و گره جهت تعیین بهترین ریزنمونه و آزمایش دوم با استفاده از ریزنمونه میانگره جهت تعیین بهترین ترکیب هورمونی و شرایط نوری انجام شد.بر اساس نتایج،بهترین ریز نمونه جهت کالوس زایی،ریز نمونه میانگره و بهترین ترکیب هورمونی NAA۱/۵mg۱-۱ و BAP ۱/۵mg۱-۱ بود .روشنایی نیز به عنوان بهترین شرایط برای کالوس زایی در گزنه تعیین شد

نویسندگان

مینو صرافی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه ولی عصر(عج)رفسنجان

محسن محمود نیا میمند

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

مریم دهجی پور حیدر آبادی

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان

محمدرضا دهقانی

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی دانشکده کشاورزی ،دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان